You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Konversio-ohjelma tuottaa raportin sellaisista kentistä, joiden termit eivät suoraan konvertoidu yso- tai slm-termeiksi.  Tällaisia tapauksia tullee virhelokiin esimerkiksi silloin, kun ysa-käsitteen termi on muuttunut, mutta muutosta ei ole viety bib-tietueisiin, johon on jäänyt käytöstä poistettu termi. Koska tällaisia on todennäköisesti kohtalaisen paljon, on luultavasti mielekkäämpää odottaa korjauslistaa.  

Konversio-ohjelma käsittelee tapauksia mm. seuraavasti

  • alkuperäinen termi on ollut sanastossa, tällöin termi jätetään samaan kenttään, mutta $2 osakenttä poistuu ja 2. indikaattoriksi tulee 4.  
  • termiä ei löydy sanastoista (ysa, allars, musa, cilla), jolloin se siirretään kenttään 653 ja liitetään kentän ja osakentän mukainen arvo 2. indikaattoriin. 

Esimerkki hankalasta tapauksesta, jossa konversiota ei voi tehdä automaattisesti:

  • teatterit → teatterit (organisaatiot) TAI teatterirakennukset

 

 

  • No labels