You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

YSA:n muutoksien vaikutukset

Uudet käsitteet

YSAan on tehty uusia käsitteitä ja välillä siten, että vanha käsite on jaettu kahdeksi tai useammaksi käsitteeksi. Tällöin kirjastotietokantoihin on voinut jäänyt vanhoja YSA-termejä.  YSA:ssa on kyllä edelleenohjaukset uusiin käsitteisiin, mutta usein käsitteet ovat niin eri alueilla, että molempia uusia käsitteitä ei voida automaattisesti lisätä kuvaukseen vanhan tilalle, vaan tietuetta on tarkasteltava ihmisvoimin oikean vaihtoehdon valitsemiseksi.

Ennen konversiota YSA.n linkitykset tarkistetaan ja päivitetään siten, että kutakin YSA-käsitettä vastaa vain yksi YSO-käsite. 

Esimerkkejä:

 • työleirit → työleirit (vapaaehtoistyö) tai vankileirit.  
 • aurat  → aurat (kyntöaurat) tai lumiaurat
 • haasteet → haasteet (ongelmat) tai haasteet (oikeustiede)
 • ohjelmat → ohjelmat (suunnitelmat) tai ohjelmat (media) tai tietokoneohjelmat
 • opetusohjelmat → opetusohjelmat (oppilaitokset) tai opetusohjelmat (tietokoneohjelmat) tai opetusohjelmat (media). 
 • jne.

Ketjut

YSA:ssa on ketjut purettu yksittäisiksi käsitteksi.  Tällaisia voidaan korjata ohjelmallisesti massakorjauksilla. Tällaisia on YSA:ssa merkittynä ainakin pari sataa. kts. liitetiedosto, joka listattu tämän sivun lopussa..

Esimerkkejä:

Konversio-ohjelman toiminta

Ohjelman tuottamat listaukset

Alla oleva teksti perustuu huhtikuun 2019 tilanteeseen ja voi vielä muuttua käytännön testeissä.

 • Konvertoidut rivit: listaukseen tulee kaikki käsitellyt kuvailukentät, jotka poistetaan tietueista konversion yhteydessä.
 • Virherapottiin totetaan listaus kaikista niistä kuvailukentistä , jotka on merkitty ysa/allars/musa/cilla -sanastoihin, mutta ei pystytty käsittelemään eri syistä. Tarkempi kuvaus listauksista ja virhetyypeistä on konversiosäännöissä. 
 • HUOM! Virheraporttiin kertyvä aineisto on käsin tarkistettava konversion jälkeen. 
  • Listaan kertyvät kentät, jossa ilmoitetaan käytetyn YSA-termiä, mutta termiä ei löydy sanastosta.  Esimerkiksi:
   • Aikaisemmat vapaan kuvailun termit. Käytännössä ne siirtyvät 653 kenttään. Näille ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. 
   • Kirjoitusvirheet - korjattava oikea YSO-termi ja sen linkki
   • Jaetut käsitteet, joista pitää valita oikea YSO-vaihtoehto

Musa ja Cilla sanastot

Musiikin asiasanastot on liitetty YSA:aan. Kullekin musa- ja cilla-termillä löytyy yksi YSA- tai Allärs-vastine, joten näillä sanastoilla tehdyt kuvailut pyritään käsittelemään samassa konversiossa. Musiikki- ja elokuva-aineistojen kuvailu on tehty eri tavalla kuin tekstiaineistojen, joten niitä varten on valmisteilla keväällä 2019 erillset konversiosäännöt.  Nämä säännöt pyritään sulauttamaan mukaan samaan konversio-ohjelmaan, jotta molemmat aineistotyypit voidaan käsitellä kerralla.

Konversiossa musiikkiaineistojen käsittelyssä pyritään ottamaan huomioon myös esityskokoopanot ja niihin liittyvä erillinen Seko-sanasto.

 

Liitteet

 • No labels