You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Julkaisuarkistojärjestelmässä on mahdollista koota ohjelmallisesti aineiston metadatasta lähdeviitteisiin tarvittavat tiedot. Niin sanottuja sitaattibokseja on ollut käytössä Theseus-, TamPub- ja JYX-julkaisuarkistoissa. Viitetietosuunnitelmissa on käytetty APA-tyylin muotoiluja. Alkuperäinen suunnittelusivu ja lisätietoa kiwissä: https://www.kiwi.fi/x/JIf3BQ

Ehdotuksien pohjana on käytetty https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html sivujen ohjeita ja American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. -kirjaa ja alle listattuja verkkosivuja.Artikkeli e-kokoomateoksessa:

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book or larger document (pt. xx). Location: Publisher. doi:xxxxxxxxxxxxx

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of chapter. In A. A. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. urn:NBN:fi-fexxxxxxxxxx

Author, A., Author, B., Author, C., Author, D., Author, E.-E., Author, F., ... Author, I. (Year). Title of article. In A. Editor, & B. Editor (Eds.), Title of book or larger document (pp. xxx-xxx). https://www.xxxxxxxxxxx

Esimerkki JYX: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201608023718

MetatietoDC-kenttäMuotoilu
Tekijädc.contributor.author

Käänteinen järjestys (Sukunimi, Etunimen 1. kirjain), etunimen 1. kirjaimen perässä piste. Seuraava tekijä erotetaan edellisestä pilkulla ja välilyönnillä TAI pilkku - välilyönti - &-merkki - välilyönnillä. Tekijätiedot loppuvat aina suluissa olevan julkaisuajan jälkeen pisteeseen ja välilyöntiin. Jos tekijöitä on enemmän kuin 8+ → ensimmäiset kuusi tekijää - pilkku - välilyönti - kolme pistettä - välilyönti - viimeinen tekijä - piste.

Kaksiosaiset etunimet: varmistettava, että yhdysviivalla yhdistetyn etunimen molempien nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat viitteeseen. Molempien kirjaimien perässä on piste.

Julkaisuaikadc.date.issued

Vuosiluku suluissa, sulkujen perässä piste ja välilyönti. Esim: (2018). Yleensä vuosi, mutta tarpeen vaatiessa kuukausi ja päivä ISO 8601 -standardin mukaan.

Nimekedc.titleJos mahdollista, pää- ja alaotsikon erotinta (kaksoispiste) edeltävä välilyönti pois, otsikko loppuu pisteeseen ja välilyöntiin.
Toimittajadc.contributor.editorToimittajan nimi suorassa sanajärjestyksessä, alkuun artikkelin kielen mukaan sana Julkaisussa/In/I, jonka jälkeen toimittaja(t) Etunimen 1. kirjain Sukunimi (toim./Ed./Eds./Red.), perään pilkku ja välilyönti.
Emojulkaisudc.relation.ispartofKursiivilla, loppuun välilyönti.
Sivunumerotdc.format.pagerangeSivunumerot suluissa, alkuun artikkelin kielen mukaan lyhenne s./pp./s. ja välilyönti, loppuun piste ja välilyönti.
Kustannuspaikkakuntadc.publisher.placeKustantajan paikkakunta (voi jättää pois), perään kaksoispiste ja välilyönti.
Kustantajadc.publisherKustantajan nimi (pitää jättää pois, jos kustannuspaikkakuntaa ei ole), perään piste ja välilyönti.
Verkko-osoite, URN/DOI

dc.relation.url/uri /

dc.identifier.urn /

dc.relation.doi

Jos verkko-osoite: verkko-osoite kokonaisena, ei loppumerkkiä.  

Jos pysyvä tunniste: tunnisteen lyhenne kokonaan pienellä, erotetaan tunnuksesta kaksoispisteellä, ei loppumerkkiä.

  • No labels