You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

HUOM! Sisällönkuvalun asiantuntijaryhmän ja KUMEAn yhteiskokouksen päätökset helmikuussa 2019 otettu huomioon.

Melindan 648 kentät käydään myöhemmin läpi, kun aikamerkintöhin liittyvien standardien käyttöönoton tilanne on on selkiytynyt

Ysasta ja Allärsista Ysoon -konversiossa 

 • Kenttä 648 jätetään pääsääntöisesti ennalleen tässä vaihessa 
 • muiden konvertoitavien kenttien osakenttä $y arvot viedään kenttään 648
 • Erilaisille ysa:ssa  nimetyille ajanjaksoille käytetään 650-kenttää ja YSO:n ajanjaksojen käsitteitä.  http://www.yso.fi/onto/yso/p4035. (kts. esimerkkejä sivun lopun taulukossa

Numeeriset kentissä myöhemmin huomiotavaa

 • Kirjataan 648-kenttään
 • Mikä on formaatti?
  • [0123456789]  (2, 3 tai 4-numeroisia vuosilukuja)
  • Numeeristen ajanjaksojen välimerkki vuosilukujen edellä, välissä tai jälkeen? Vaihtoehdot:
   • Unicode merkki  n-ajatusviiva (U+2013, – –) (SFS 4175 mukaisesti) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/ajatusviiva/ohje/75

   • Unicode merkki  yhdysmerkki eli tavuviiva (U+2010, Hyphen;  ‐)

   • Ei käytetä miinusmerkkiä (U+2212, − −)

   • Vuosilukuja ei merkitä negatiivisina lukuina, vaan käytetään  eaa. 

  • Kieliriippumaton merkintätapa olisi noudattaa ISO-standardia
   • Päivitetty ISO-standardin ilmestynee kesään mennessä. Sen Part 2:een on sisällytetty Kongressin kirjaston EDTF https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html
    • esim. 19XX  – nykyinen 1900-luku, joskus 1900 luvulla, 20th century.
   • Numeeristen jaksojen välimerkki alku- ja loppuajankohdan välillä on kauttaviiva
    • yhdysmerkki on varattu päivien, kuukausien ja vuosien erottimeksi. 
    • Esim. 200X/201X  –   alku joskus vuosituhannen esinmmäisellä vuosikymmenellä ja loppu joskus toisella vuosikymmenellä.
 • Kansainvälisen standardin noudattaminen aikamäärittelyissä parantaisi metatiedon yhteentoimivuutta esimerkiksi linkitetyn datan käytössä
 • Okko Vainonen laski erilaisten väliviivojen käyttömäärät Melindan asiasanakentissä. Tällainen oli tilasto: 
  • 'hyphen-minus': 1861031, 
  • 'tilde': 21, 
  • 'subscript minus': 4, 
  • 'superscript minus': 3, 
  • 'minus sign': 1, 
  • 'en dash': 10, 
  • 'soft hyphen': 1. 
  • Hyphen-minus on "U+002D" eli ASCII-merkki, joka on helppo saada näppäimistöstä, joten luonnollisesti siksi sitä on käytetty noin valtavan paljon. .
 • Jarmo: UDK-luokituksen aika-lisälukujen Taulukko 1g ilmaisee, että UDK:n yhteydessä on jo käytetty kauttaviivaa ajanjaksojen merkinnässä:
  • Useiden vuosisatojen jaksot, vuosikymmenet tai vuodet voidaan merkitä alku- ja loppuluvuilla käyttäen kautta-merkkiä, esim. "04/14" 400-1400-luvut (keskiaika). "1815/1830" Aika vuodesta 1815 vuoteen 1830. 
  • Lähde: https://finto.fi/udcs/fi/page/011472

Melindan 648-kentän erilaisten aikamerkintöjen määrien selvitys viime vuodelta löytyy liitteenä tiedosto melinda648arvot.xlsx.

   • 10 eniten käytettyä arvoa:

    kpllabel
    117161700-luku
    116481800-luku
    111781900-luku
    62541600-luku
    42811990-luku
    38841980-luku
    35321970-luku
    31101960-luku
    23911500-luku
    23642000-2009

 

Vaihtoehtona ajanjaksojen auktorisointi

 • Yhteentoimivuuden ja metatiedon laadun parantamiseksi tietyt ajanjaksojen numeeriset esitysmuodot voidaan vakioida auktorisoimalla ne yso-käsitteiksi
  • Kalenteriin liittyvä ajanjaksot > Vuosisadat > ...  sekä   Kalenteriin liittyvä ajanjaksot > Vuosisadat > 1900-luku > 1910-luku jne.  jos näitä tarvitaan 
  • Tällaisia voisivat olla Melinda-kuvailussa eniten käytetyt kentät.
  • Vuosisatojen ja vuosikymmenten merkintätapa:
   • Kentät alkavat numerolla ja päättyvät tekstiin [^.*-luku$|^.*-talet$]  (vuosikymmeniä ja vuosisatoja)

   • Kongressin kirjasto on auktorisoinut aiheina käytettäviä ajanjaksoja LCSH sanastossa.  Esimerkkejä sivun lopun taulukossa.

  • Esitettävän vuosiluvun sijainti ennen tai jälkeen vuoden 0 ilmaistaan liitteellä eaa. tai jaa.

   • Tällöin konversiossa voidaan [^.*eKr.$|^.*e\.Kr.$|^.*jKr.$|^.*j\.Kr.$]  muuttaa muotoon  [^.*eaa.$|^.*jaa.$]

Vastattavia kysymyksiä

# Ajanjaksojen näyttäminen hakijan ymmärtämällä tavalla (jos dataan tallennetaan kenoviiva, voidaanko se näyttää yhdysmerkkinä)

 • Vastaus:

# Ajanjaksojen haku loogisella tavalla,

 • Haku Finnassa
  • Tarvitaan julkaisuajankohta, fasetin lisäksi toinen fasetti  aiheen ajankohta
  • esim. mitä tapahtuu jos hakija hakee aiheena/sanahaulla "1700-luku"?
 • Vastaus:

# Aikaisemmin käytettyjen aikamerkintöjen haku jatkossa

  • Jos suositellaan kauttaviivaa jakson yhdysmerkkinä (muutetaanko niitä tietueissa/miten tai saadaanko aikajanahaku ymmärtämään "1700-luku" -tyyppisiä merkintöjä)?
  • Pitäisikö kaikissa hakujärjestelmissä olla käytössä aikajanahaku?
  • Millaisia ohjeita ajan merkitsemisestä annetaan, esim. miten merkitään eaa./jaa. ja miten tulkitaan ne merkinnät joista tieto puuttuu
 • Vastaus:

 

 

  • suositellaanko, että auktorisoidaan sellaiset vuosisadat ja -kymmenet, joita on tarvittu kuvailussa 
  • suositellaanko, että käytetään merkintää eaa. ja jaa. kun viitataan vuosiin ennen tai jälkeen vuosi 0.
  • y-osakentät siirretään sellaisenaan 648-kenttään, kun alkavat numerolla. Jätetään 2-osakenttä "ysa"/"allars", 2. indikaattori 7  ( Helpompi palata, jos käsittellään myöhemmin, jos kaikki 648-kentässä ja 2-osakenttä)
  • tekstimuotoiset aikakentät: jos ysa/allars, siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi. Muut tekstimuotoiset 653-kenttän 2. indikaattori 0.

 

Esimerkkejä kongressin kirjaston auktorisoimista ajanjaksoista:

fisvLC Subject Headings (LCSH) TemporalaltLCSH Temporal Subdivisionnote 
800–luku800–taletNinth century9th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00008480

BT: Middle Ages

https://www.wikidata.org/wiki/Q8083
900–luku900–taletTenth century10th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133945BT: Middle Ages

https://www.wikidata.org/wiki/Q8052

1000–luku 1000–taletEleventh century11th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042563BT: Middle Ageshttps://www.wikidata.org/wiki/Q7063
1100–luku1100–taletTwelfth century12th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139013

BT: Middle Ages

https://www.wikidata.org/wiki/Q7061
1200–luku1200–taletThirteenth century13th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134907BT: Middle Ageshttps://www.wikidata.org/wiki/Q7049
1300–luku1300–taletFourteenth century14th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85051098BT: Middle Ageshttps://www.wikidata.org/wiki/Q7034
1400–luku1400–taletFifteenth century15th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048142

BT: Middle Ages,
BT: Renaissance

https://www.wikidata.org/wiki/Q7018
1500–luku1500–taletSixteenth century16th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85123070

BT: Reformation
BT: Renaissance

https://www.wikidata.org/wiki/Q7017
1600-luku1600–taletSeventeenth century17th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85120427 NT: Enlightenmenthttps://www.wikidata.org/wiki/Q7016
1700-luku1700-taletEighteenth century18th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041401 NT: Enlightenment https://www.wikidata.org/wiki/Q7015
1800–luku1800–taletNineteenth century19th centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85091984 https://www.wikidata.org/wiki/Q6955
1900–luku1900–talet Twentieth century

1900s (Century),
20th century,
Nineteen hundreds (Century)

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002012476 https://www.wikidata.org/wiki/Q6927
1910-luku1910-taletNineteen hundreds (Decade)1900s (Decade)http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh96005871Here are entered works on the decade from 1900 to 1909. https://www.wikidata.org/wiki/Q36585
1980-luku1980-taletNineteen eighties http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139020subdivision [History--20th century] under names of countries, cities, etc., individual corporate bodies, and under classes of persons, ethnic groups, and topical headings https://www.wikidata.org/wiki/Q34644
2000–luku2000–taletTwenty-first century21st centuryhttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85139024 https://www.wikidata.org/wiki/Q6939
2000–20092000 – 2009Two thousands (Decade)

2000s (Decade),
Noughties (Decade),
Twenty hundreds (Decade)

http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2011003966Here are entered works on the decade from 2000 to 2009. https://www.wikidata.org/wiki/Q19022
 YSO      
valistus (aatteet) upplysning (idéer)EnlightenmentAufklärunghttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044032

Here are entered works on the 18th century intellectual movement characterized by belief in the power of human reason.

Broader Terms
Eighteenth century.
Rationalism

 https://www.wikidata.org/wiki/Q12539

uuden ajan alku

tidigmodern tidEarly modern, 1500-17001500 –1700http://id.loc.gov/authorities/subjects/ sh2002012479Use as a chronological subdivision under individual languages and groups of languages, groups of literary authors, and individual literatures except drama.https://www.wikidata.org/wiki/Q5308718
 Ming-dynastia MingdynastinMing-Qing dynasties, 1368-1912Ming-Chʻing dynasties, 1368-1912http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001008868Chinese.https://www.wikidata.org/wiki/Q9903

 

 

 • No labels