Aika: 15.3.2019 perjantai, klo 13:00-15:00

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2. krs

Etäyhteyshttps://connect.funet.fi/kk_finto/

Osallistujat

Kutsuttu / PaikallaEtänäPoissa
 • Mikko Lappalainen, KK, pj.
 • Jarmo Saarikko, KK, esittelijä
 • Okko Vainonen, KK, sihteeri
 • Mirja Anttila, KK
 • Minttu Hurme, KK
 • Maria Kovero, HULib
 • Ville Huhtala, HULib
 • Minttu Hurme, KK
 • Osma Suominen, KK
 • Nicholas Volk, KK
 • Ulla Ikäheimo, KK
 • Saijamari Pakkala, PIKI
 • Matias Frosterus, KK
 • Alex Kourijoki, KK
 • Jaakko Tuohiniemi, HULib
 • Maria Forsén, ÅAB
 • Anna Viitanen, Vaski
 • Tapani Moisio, KK

Edellinen kokous: 2018-12-14 YSAsta ja Allärsista YSOon konversioyhteistyöryhmän kokous 7

Linkkejä: #ysall2yso Konversioyhteistyöryhmän päätökset  |  Konversiosäännöt

Asialista 

1 Ajan merkintä konversiossa

 • Käsitelty: sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 24.1.2019 / Kumea 2019-02-12. Pienryhmä valmistellut ehdotusta.
 • Pienryhmä esiittää, että
  • Kenttä 648 jätetään pääsääntöisesti ennalleen tässä vaihessa
   • a) "numeeriset" yksinäiset $a osakentät jätetään,  myös $2ysa/$2allars -osakenttä jää 
   • b) tekstimuotoiset yksinäiset $a osakentät konvertoidaan

   • Kentän 648 ketjuissa ei liene sellaista informaatiota, joka vaikuttaa 648-kentän konversioon myöhemmin, joten ketjut voinee purkaa "normaalisti".

  • Muiden konvertoitavien kenttien osakenttä $y numeeriset arvot viedään kenttään 648, $ysa osakenttä lisätään
   • Erilaisille ysan ja allarsin nimetyille ajanjaksoille käytetään 650-kenttää ja YSO:n ajanjaksojen käsitteitä.  http://www.yso.fi/onto/yso/p4035.  
   • Kaikki muut tekstimuotoiset termit:  Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a
  • Kts. taustahuomioita: Ajan merkintä konversiossa
PÄÄTÖS
 • Päätetään, että aika-termit käsitellään pienryhmän edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti, paitsi muutetaan sanastotunnukset: ysa → yso/fin ja allars → yso/swe ilman $0-osakenttää

2 Musiikkiaineistojen käsittely

 • Pienryhmä toteaa, että liitteessä  2019-03-04 ysall2yso asialistan liite - Ongelmia musiikkiaineistojen käsittelyssä  kuvatuista syistä johtuen musiikkiaineistoja (äänitteet, nuotit) tai elokuvia ei voi käsitellä automaattisessa konversiossa tässä vaiheessa.
  Kokouksen aikana esiettyhä huomioita :

  • Viola-konversio tulossa
  • Helka on loppuvuoden ilman indeksointia, Indeksointi muuttaa 2-osakentäln 4-indikaattoriksi, jos asiasanaa ei ole indeksoitu.Helkassa vain pieni osuus musiikkia
  • lasketaan Melindasta musiikkiaineiston osuus
  • seuraava kesä varattu mahdollisesti RDA-konversiolle johtoryhmän mukaan
  • elokuvatkin jäävät ulkopuolelle, koska niitä käsiteltävä, kuten kaunokirjallisuutta
  • Melindassa hieman 4 miljoonaa musiikkitietuetta ja niissä alle 10 % ysa- tai musa-asiasanoja
PÄÄTÖS
 • Päätetään suositella, että musiikkiaineistot  jätetään konversion ulkopuolelle ja käsitellään myöhemmin erikseen  konversiossa, jossa otetaan huomioon Musa ja SEKO termien konversiot mm. luontipaikka / esityspaikka 370 ja esityskokoonpanot 382 -kenttiin.
 • Päätetään, että MUSAlla kuvaillut kirjalliset aineistot käsitellään kuten YSA:lla kuvaillut.
 • Musiikkiaineistot konversion mahdollistamiseksi esitetään Muusa-ryhmälle, että 
  • SEKO sanastoon lisätään monikolliset muodot ohjaustermeiksi 
  • SEKO sanaston käännetään ruotsiksi jotta kaikki musiikkiaineistot voidaan konvertoida

3 Konversiosääntödokumentti

 • 653-kenttä:Helkassa puoli miljoonaa asiasanaa, jotka ovat auktorisoimattomia ysa-paikannimiä (erilaisia paikkoja 15 000). Pääosin ulkomaisia paikannimiä. Näitä ei haluta 653-kenttään. Hulib toivoo konversio-ohjelman käyttäjälle ominaisuutta, että ketjut puretaan paitsi, 651 a:ta tai z:ta sisältävät ketjut jätetään purkamatta, jos yksikin paikannimi jää tunnistamatta. Muut osakentät kentästä puretaan. Jätetään alkuperäinen kenttätunnus ja indikaattori 4. Asiasta päätettiin keskustella myöhemmin Hulibin kanssa.

MUUTOKSET

 • Lisätty musiikkiaineistojen käsittely kohtiin 4.3,  650#7 $a, $b, $x, $y, $d, $z
  • Huom. mikäli edellä päätetty poistaa musiikkiaineistojen käsittely, tähän jää vain musiikiaineistojen erottelu muusta datasta
 • Lisätty ehto, ettei yso-kenttiä käsitellä

 • Lisätty kenttien 385 ja 567 käsittely

  • Päätetään, että konversio käsittelee MARC kenttien 385 Kohderyhmä $a ja 567 Metodologia $a ja $b osakentän termit (jos $a ja $b 567-kentässä, a:ta ei katsota. 567 termit katsotaan myös, jos $2 osakenttä puuttuu) Huom! Sulkutekstin ehdot on lisättävä konversiosääntötaulukkoon siis jos a yksin, niin muutetaan ysoksi, jos ysa-terimi.

 • Virhelokiin kirjataan 

  • a) tietue-id, b) virheen aiheuttanut termi, c) koko kenttä sekä d) virheen selite tai virhekoodi. 
  • Ehdotetut virhekoodit:
   • NOT_FOUND - ysa:ksi tai allarsiksi merkittyä termiä ei löydy sanastoista
   • MULTIPLE_CONCEPTS - osakentän termi viittaa useampaan sanaston käsitteeseen
   • REMOVED - osakentän $e teksti poistettiin tietueesta
   • SUBFIELD_G - kentän 650/651 osakentän $g teksti viety kenttään 653
   • NOT_ANALYZED - Kenttä sisältää muita kuin tunnistettuja käsiteltäviä osakenttiä
 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmää kuultuaan pienryhmä esittää, että sanastojen ja termien järjestys tietueessa tehtäisiin seuraavasti
  • Sanastojen järjestys kussakin kentässä
   • 2. indikaattorin koodin mukainen numerojärjestys: 0, 2, 4, 7. 

   • Kun indikaattori on sama, niin sanastot listataan sanastokoodin mukaan aakkosjärjestyksessä. 

   • Poikkeuksena kentissä 650 ja 651, kun toinen indikaattori on 7, tulostetaan YSO kentät ensin. ja sitten muut sanastot aakkosjärjestyksessä.

   • Kentässä 655 tulostetaan ensin SLM-kentät

  • Termien järjestys kunkin sanaston sisällä 

   • Vanhat kentät tulostetaan samassa järjestyksessä kuin ne ovat alunperinkin

   • Vanhat YSO-termit listataan ensin

   • Konvertoidut uudet YSO- ja SLM-termit tulostetaan siinä järjestyksessä kuin termejä käsitellään, 

   • Uusista YSO-termeistä $9<FENNI>KEEP merktyt listataan käsittelyjärjestyksessä ensin, jos mahdollista

   • Kunkin YSO:n ja SLM:n erikieliset termit listataan erikseen. Ensin suomenkieliset termit, sitten ruotsinkieliset termit. 

   • Muiden sanastojen sisällä sanaston kentät listataan alkuperäisessä järjestyksessä ensimmäisen osakentän termin mukaan.
   • Kentässä 653 käytetään 2. indikaattoria ilmaisemaan konversiossa lisättyjen termien tyyppi.
 • Kentässä 655 käytettävä sanasto
  • Konvertoitaessa verrataan termejä vain SLM sanastoon, ei lainkaan ysa tai allars, sillä kaikki ysa:n ja allarsin muoto- tai genre-termien pitäisi olla slm-sanastossa. 
  • Mikäli ei löydy, alkuperäinen termi viedään kenttään 653#6$a.
 • Kentässä 653 tehtävät tarkistukset  (onko tarpeen?)
  • Poistetaan 653 kentän termi, jos vastaava termi löytyy yso-terminä

PÄÄTÖS

 • Hyväksytään pienryhmän ehdottamat muutokset konversiosääntöihin poikkeuksin 1. kohdassa

MUUTA

 • Ohjelma testattavaksi huhti-toukokuussa. Ilmoitettaan jakelulistalle.
 • Sääntödokumentti vielä kommenttikierrokselle.
 • 25.4. Melindan talonmiehen ekstra, joka tiedottaa sisällönkuvailusta käytännössä.