Aika: 21.2.2019 13.00-15.00
Paikka: Kansalliskirjasto, C221, auditorio 
Läsnä: Ulla Ikäheimo (pj). Ilkka Haataja, Jaakko Tuohiniemi, Nicholas Volk, Mirja Anttila, Okko Vainonen, Jarmo Saarikko (siht), Matias Frosterus
Poissa:  Tapani Moisio

Asialista

1 Musiikkikirjallisuuden konversio

Musa/Cilla → YSA/Allärs -konversio voidaan tehdä YSA->YSO-konversion yhteydessä. Mitä kaikkea on otettava huomioon?

 • Alunperin odotettiin Viola-konversiota ja toivottiin muokkausta sen yhteydessä. Muusan kokouksessa todettiin yhteiskokous tarpeeelliseksi.
 • Riittääkö pelkkä osakenttä $2:n muuttaminen? ei riitä
  • EI riitä. MUSA käsitteet on linkitetty YSA:aan, joten MUSA-termit voidaan konvertoida YSA-linkin kautta vastaavaan YSO-käsitteeseen.
  • Mikäli on jaettuja käsitteitä, niin niitä ei konvertoida YSO:oon, vaan tulostetaan virhelistalle ja muutetaan 2. indikaattoriksi 4. ja osakenttä $2 poistetaan
 • Musa/Cilla-termien muutokset, jakautumiset ym.
  • Poikkeukset 

   • esim. Musa termi menuetit → ysa:ssa kaksi vastinetta menuetit (sävellykset) ja menuetti (tanssi)
   • Musaan on lisätty yksikkömuoto, mutta ongelma silloin, kun aineistossa ei ole tehty korjausta ja on vain monikkomuoto.
   • Kaikki tanssit on jaettu vastaavasti

 

2 Musiikkiaineiston (nuotit, äänitteet, musiikkivideot?) konversio

650 $a musiikki $x aiheet -tyyppiset ketjut suunnitelman mukaan

 • Suunitelma käsittelyyn kirjattu konversiosääntöjen excel-taulukossa
 • Myös elokuvat käsitellään samalla tavalla

650 $a ja $x kenttä, kun ei sisällä termiä 'aiheet'  menee kenttään 655 $2 slm (genre) tai 382 $2 seko (esityskokoonpano) 

 • Mikäli termi ei löydy SLM:stä eikä SEKOsta mutta löytyy YSA:sta, se jätetään 650 kenttään vastaava yso-käsite, 
 • Muussa tapauksessa kentäksi tulee 653 ja 2. indikaattoriksi 6.

650 $y kenttään 388 Luomisaika

650 $z kenttään 370 Paikkamerkintö

 • 370 ja 388 eivät näy kaikissa järjestelmissä eikä niitä pysty hakemaan
 • Käsittely KATVE-ryhmässä?
 • Finna näyttää nyt nämä kentät tietuenäkymässä, mutta niitä ei indeksoida erikseen
 • Arsca käyttää 370 ja 388 kenttiä. Ne näkyvät Finnassa, mutta niiden avulla ei voi hakea.
 • Jos $z kentässä on ysa:n paikkatermi,  viedään 370:aan yso-paikat käsite,, muussa tapauksessa sama termi ilman sanastotietoa

655 kenttä, jossa merktty $2musa-sanasto

 • tarkistetaan vastaava termi SLM:stä ja konvertoidaan SLM termiksi
 • musa:sta on käytetty ketjuja 655 kentässä. Ketjuissa on mukana esityskokoonpanot ja esityspaikat, kun on haluttu päästä 650 -kentistä. Näissä ei ole käytetty aiheita. 
 • Tarkistettava musa-sanastoon genre-terminä 655 kentässä, jotka mahdollisesti puuttuvat SLM:stä (tai on toinen muoto siellä)
 • mikäli näitä löytyy, voidaan lisätä SLM:ään ohjaustermeiksi
 • 655 musa-ketjut tulee jättää paikallistietokantaan, vaikka se purettaisiin Melindassa

3 SEKO - esityskokoonpanojen käsittely

 • Esityskokoonpanojen konversio ei ole suoraviivaista, tarvitaan lisäksi apua luokituskentistä ja 500-kentän esityskokoonpanohuomautuksesta
 • Seko-sanasto on nyt vain suomenkielinen, millä aikataululla saadaan ruotsinkielinen versio?
  • Muunkieliset soitinten nimet on nyt merkitty suomenkielisiksi ohjaustermeiksi, ml. ruotsinkieliset, jos niitä on
  • Ratkaisuehdotus: Ruotsinkieliset ja englanninkieliset nimet merkitään prefLabeliksi omalla kielitarkenteellaan - näkyvät Fintossa eri näkymässä. 
  • Epäselvää: Voiko englanninkielinen käytettävä termi olla samaan aikaan suomenkelinen ohjaustermi?
 • yksikkö- ja monikkomuodot eri sanastoissa ja kentissä
  • Sama käsite, mutta seko yksikössä, ysa monikossa mikä tekee automaattisen konversion vaikeaksi. 
  • Ratkaisuehdotus: monikkomuodot lisätään SEKOn ohjaustermeiksi

Musiikkiaineistojen ketjutus

 • esimerkiksi samassa tietueessa voi olle viisi erilaista ketjua, jotka eivät ole permutoituja, vaan kuvaavat kappaleen teoksen muotoa, esityskokoonpanoa, luontipaikkaa ja luontiaikaa ja toisesta samaan tietueeseen kuuluvasta teoksesta samanlainen rivi.   Esityskokoonpanotermejä voi olla kaksi tai useampia,  kokoonpano tai luontipaikka tms. voi puuttua.
 • Helkassa tällaisia ketjuja on jo poistettu ja  MARC ohjeistuksessa
 • IH: Yhteistietokannassa voidaan poistaa ketjut, mutta paikallistietokannoissa tulisi olla mahdollista säilyttää 

Jos 500-kentässä on sana "esiintymiskokoonpano"  tai "soitinnus" niin silloin viedään tietoja 382 kenttään 

 • kts. Kansalliskirjaston JIRA tiketti Melinda-206  (vuodelta 2017!)  

Ehdotus: musiikkiaineiston konversiosäännöt laaditaan vasta syksyllä pääkonversion jälkeen - aikataulu? ketkä suunnittelevat?

 • vaatii konversioryhmätyösketelyn
 • vaatii uuden konversio-ohjelman version muokkauksen erityisesti esityskokoonpanojen osalta
 • 500 kenttä on vapaamuotoinen, mutta soittimien nimet on kyllä yhtenäistetty
 • tavoitteen saada toimiva haku, jolla voisi esityskokoonpanoja hakea
 • Aikataulu auki.  Vaatii tarkempaa suunnittelua. Konversiosääntöjen valmistelu kesän konversion jälkeen
 • Saadaanko valmiiksi esimerkiksi jouluun mennessä?

Mikäli musiikkiaineistojen konversiota ei voida lykätä

 • Mikäli ketjussa on esityskokoonpano, koko ketju jätettäisiin paikalleen, vaikka muut termit voitaisiin kovertoida muihin kenttiin.
 • Mikäli tietueessa on 500-kenttä, sitä voisi käyttää apuna konversiossa. Sitä ei aina kuitenkaan ole.
 • Joka tgapauksessa kaikista musa-termeiksi merkitään kaikesta luodaan SLM termi, luomisaika ja luontipaikka.
 • Aina kun on esityskokoonpano tai jotakin tunnistamatonta, ketju jätetään paikalleen ja $2musa sanastokoodi jätetään paikalleen
 • sama logiikka myös ysa-termien osalta, mutta pitää ratkaista miten sanastokoodi siinä tapauksessa merkitään?

Milloin kirjastot siirtyvät uusimuotoiseen tallennukseen, jossa ei tehdä ketjuja, vaan käytetään uusia 3XX kenttiä?

 • on edelleen kirjastoja, joiden järjestelmät eivät vielä tue näiden kenttien käyttöä kuvailussa tai erityisestä hauissa

Musiikkianeistojen konversiossa huomioitava

 • 650 kentässä, katsotaan ensin SLM ja SEKO termit (esim. soitinten nimet) ja vasta sitten aihe-termejä ysa:sta

Tekstiaineistojen konversiosäännöt 

 • tulevat Ontologiapalvelun asiakaswikiin konversioprojektin sivuille nähtäväksi konversioyhteistyöryhmän valmistumisen jälkeen

 


  • No labels