Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymän vaikutukset yleisemmällä tasolla on kuvattu tarkemmin siirtymän taustadokumentissa.

Olemassa olevien bibliografisten tietueiden konvertointi

Kaikilla YSA- ja Allärs-termeillä on yksiselitteinen YSO-vastine, jonka avulla YSAlla kuvaillut bibliografisten tietueiden sisällökuvailukenttien (65X) termit voidaan muuntaa YSO-termeiksi.

...