Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Rajattu pääsyoikeustieto

Pääsyoikeustieto, jos pääsyä kuvailun kohteena olevaan tiedostoon

...

on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan rajaukseen.


 Huomioita: Kenttä on ollut käytössä Sibelius-akatemialla ja Elektra-aineistossa. Kenttään tallennettua tietoa käytetään Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen esittämiseen.

Esimerkki: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

 


*Suositeltu: OpenAIRE
*Finna