Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

Aineistotyyppi

Suositellaan tarkenteen käyttöä kentässä, sillä sanastot tulee erotella toisistaan tarpeen mukaan. Osa aineistotyyppisanastojen kentistä on listattu tässä suosituksessa. Confederation of Open Access Repositoriesin (COAR) Controlled Vocabulary for Resource Type Genres -sanaston termejä käytettäessä kentän nimi on tarkenteineen dc.type.coar. Toistettava kenttä.


Huomioita: dc.type-kenttien pitää olla mahdollisimman hyvin mapattavissa ja tarkenteita tulee käyttää johdonmukaisesti.

*Suositeltu: OpenAIRE