Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kentän nimiHakualiasDublin Core kenttäEsimerkkiarvoLisätietoa
* Nimeketitledc.titlePääotsikko : Alaotsikko
Vaihtoehtoinen nimeketitledc.title.alternativeMaintitle : SubtitleEri kielinen / vaihtoehtoinen otsikko

* Kustantaja

(perusnäkymä: Julkaisija)

publisherdc.publishervaltioneuvoston kanslia

Jokaisessa tietueessa samassa muodossa: ministeriön nimi (lyhenne). Kirjoitusmuodot löytyy taulukon alta listattuna

* Julkaisupäivä


datedc.date.issued2016 tai 2016-03-09ISO 8601
** Syöttöaika

inputdate

(range-haku:

available-range)

dc.date.accessioned


2016-03-09T06:15:35ZISO 8601
Myynnissä verkkokirjakaupassa
valto.printtrueArvo joko true tai ei arvoa / kenttää
** Linkki Valtossa
dc.identifier.urihttp://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/64969Paikallinen linkki. Käytä mielummin pysyvää URN-tunnistetta linkkaamiseen!

URN-tunniste

urniddc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-327-087-9

Yksilöllinen tunniste, josta muodostetaan myös pysyvä verkko-osoite automaattisesti. Osoite on muotoa urn.fi/URN-tunniste, esim.  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091511591Haettaessa

URN-tunnisteella Valtosta, käytä kaksoispisteen edessä "\" -merkkiä, sillä ":" -merkki on kenttähakuun varattu sana. Esim. URN:NBN:fi-fe2015091511591 haettaisiin näin: urnid:URN\:NBN\:fi-fe2015091511591tunnus haetaan URN-generaattorilta. Jos käyttäjä on syöttänyt verkkoversion ISBN:n, URN-tunniste muodostetaan verkkoversion ISBN:stä.

ISBN, painettuisbn_printdc.relation.isversionofISBN:978-952-327-087-8
ISBN, verkkoisbndc.identifier.isbnISBN:978-952-327-087-9Tästä muodostetaan URN. Jos ISBN:ää ei ole käytetään NBN-pohjaista URN-tunnusta
ISSN, painettuissn_printdc.relation.ispartof

ISSN, verkkoissndc. identifier.issn

ISSN-Lissnldc.identifier.issn-l

Sarjan nimeke

(perusnäkymä:

Julkaisusarja)

seriesnamedc.relation.ispartofseriesYmpäristöministeriön raportteja
Sarjanumeroseriesnumberdc.relation.numberofseries16/2016

URL-linkki


dc.identifier.url

Jotta olisi klikattava linkki tietueen etusivulla syötä myös http(s):// -alku mukaan!

Asiasanat ja avainsanatsubjectdc.subjectaluehallintoAsiasanoina käytetään julkishallinnon ontologian termejä: https://finto.fi/juho/fi/. Teemat ovat ministeriöiden julkaisusarjoissaan käyttämiä teemoja.
Juho Asiasanat / Avainsanat
dc.subject.juho
Kontrolloidut Juho-ontologian asiasanat tulevat Fintosta. Syöttölomake ehdottaa käyttäjän syöttämän asiasanan alun perusteella Juho-ontologian asiasanoja.
Aihealuetopicdc.topic
Vastuualue tms.
* Julkaisutyyppipubtypedc.typesarjajulkaisuVoidaan käyttää esim. arvoja sarjajulkaisu tai erillisjulkaisu
Osastodepartmentdc.departmentomistajaohjausosastoMinisteriön osasto, joka vastaa julkaisusta
Kielilanguagedc.language.iso

Julkaisun ruotsinkielinen versio
dc.languageversion.sv
Ruotsinkielisen version URN-tunnus
Julkaisun englanninkielinen versio
dc.languageversion.en
Englanninkielisen version URN-tunnus
Tekijäauthordc.contributor.authorSukunimi, Etunimi

Vain yksi tekijä per kenttä. Vain henkilötekijöitä!

Vain dc.contributor.author -kentän arvot näytetään tekijälistauksessa, ei siis dc.contributor (kts. alempaa riviä)

Yhteisötekijäcontributordc.contributor

Liikenne- ja viestintäministeriö ja tietoturvallisen liiketoiminnan kehittämisryhmä

Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä selvittävä työryhmä. Puheenjohtaja Ulla Mohell, sihteerit Matti Vartia ja Kristian Holman

Tänne yhteisötekijät tai työryhmät, jos niitä ei voi purkaa yksittäisiin tekijöihin.


Sivumääräpagenumberdc.format.size

Ohjeetinstructionsdc.description.instructionsEsim. linkki VN:n verkkokirjakauppaan julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fiVapaamuotoinen ohjeistus julkaisun tilaamisesta tai saatavuudesta.
Tiivistelmäabstractdc.description.abstract

Yhteystiedotcontactinformationdc.description.contactinformation
Julkaisun sisällön lisätietojen antaja, esim. yksittäinen virkamies tai viestintä
Diaari- tai hankenumero
dc.identifier.diarynumber

Kieliversiot
dc.languageversion.X

Linkkk tietueen erikieliseen versioon. Tarkentimena voi käyttää fi, sv, en, smn, sms, sme ja ru.

Arvoina URN-tunnus tai kokonainen verkko-osoite, alkaen http...

Vain ruotsi ja englanti löytyvät syötötlomakkeelta, mutta syötettävä jälkikäteen editoimalla tietuetta, johon linkkaus halutaan tehdä.

Embargo
valto.embargo.date
Julkaisun ajastuspäivämäärä ja kellonaika ISO8601-muodossa, sekunnin tarkkuudella. Huom! Embargotoiminnallisuus toimii vain syöttölomakkeen kautta syötettäessä, ei toimi rajapintojen kautta tietuetta viedessä!

...