Tämän sivun alle dokumentoidaan julkaisuarkistokohtaisia metadataan liittyviä tietoja, kuten käytetty skeema, hakualiakset yms. Sivuja ja sisältöä luodaan asiakaskohtaisesti sitä mukaan, kun tarvetta dokumentaatiolle ilmenee. Ota yhteyttä osoitteeseen doria-oa at helsinki.fi pyytääksesi julkaisuarkistollesi oman osion ja ilmoita samalla, mitä tietoja haluaisit sinne lisättävän.

 

  • No labels