Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Palvelusopimus ja liitteet. Sopimus tulostetaan ja lähetetään ja lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle suunnittelija Jaana Routakankaalle osoitteella:

...