Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Melinda-talonmiestoiminta käynnistettiin Kansalliskirjastossa vuoden 2015 alussa. Käytännössä talonmiehenä toimii ryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Melinda-palvelusta sekä edustaja kansallisbibliografiasta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista: tietokannassa huomatuista, kirjastojen raportoimista ja sähköpostilistoilla puhuttaneista ongelmista ja kysymyksistä. Näihin reagoidaan kuukausittaisella "paimenkirjeellä", joka jaellaan keskeisten sähköpostilistojen kautta ja kootaan myös tänne talonmiehen wiki-sivulle.

...

Yhteysosoite: melinda-posti@helsinki.fi

Talonmiehen tiedotukset

 

Talonmies tiedottaa 2221.36.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa

...