Melinda-talonmiesryhmä

Syksyllä 2014 pidettyjen Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpajassa keskeisenä teemana oli Melindan laadunhallinta. Kirjastojen edustajien toivomuksena oli, että Kansalliskirjasto tukisi ja koordinoisi Melindan kuvailutyötä nykyistä enemmän. Laadun kehittäminen on teemana noussut keskusteluun ja myös Kansallinen metatietovaranto -hankkeen yhdeksi painopistealueeksi vuodelle 2015. Eräs keskustelussa esiin nostettu kysymys on, tarvittaisiinko tahoa joka valvoisi ja ohjeistaisi Melindan kuvailutyötä ja tekisi linjauksia kuvailukäytännöiksi. Keskustelun lopputulos oli, että tällaisesta toiminnasta olisi apua: Melinda tarvitsisi "talonmiehen".

Melinda-talonmiestoiminta käynnistettiin Kansalliskirjastossa vuoden 2015 alussa. Käytännössä talonmiehenä toimii ryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Melinda-palvelusta sekä edustaja kansallisbibliografiasta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista: tietokannassa huomatuista, kirjastojen raportoimista ja sähköpostilistoilla puhuttaneista ongelmista ja kysymyksistä. Näihin reagoidaan kuukausittaisella "paimenkirjeellä", joka jaellaan keskeisten sähköpostilistojen kautta ja kootaan myös tänne talonmiehen wiki-sivulle.

Talonmies järjestää myös Talonmiehen tuokio -webinaareja, tarkemmat tiedot Melinda-wikin Tapahtumat ja koulutukset -sivulla

Yhteysosoite: melinda-posti@helsinki.fi

Talonmiehen tiedotukset

Talonmies tiedottaa 9.4.2020: Ajankohtaista: Koronakevään webinaareja ja listaa aiempien tilaisuuksien tallenteista
Talonmies tiedottaa 20.12.2019: Talonmiehen vuosi 2019, Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpaja 24.10.
Talonmies tiedottaa 19.8.2019: YSAstaYSOon-konversio Melindassa valmis, Muistilista Melinda-sisällönkuvailuun, Huomioitavaa Helmet-tietueissa Melindassa, Syyskauden Talonmiehen tuokiot ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 19.6.2019
: YSAstaYSOon-konversio, YSO-kuvailu Melindassa, Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan, Muistutuksia Melinda-kuvailusta (suhdetermiä ei merkitä tekijä-teos-viittauksissa ja Metatietosanaston ammattitermejä ja suhdetermejä käytetään eri tarkoituksiin), Syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 18.1.2019: Ajankohtaista: kevään tärkeät päivämäärät, RDA Toolkitin kansallinen lisenssi, Kirjastoverkkopalvelut muuttaa Leipätehtaalta keskustakampukselle

Talonmies tiedottaa 1.11.2018: Ajankohtaista: syksyn tärkeät päivämäärät, aineistotyypin vaihtaminen Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (aineistojen kirjoitusvirheiden merkitseminen kuvailuun, verkoaineistojen termit ja fraasit)
Talonmies tiedottaa 21.6.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa
Talonmies tiedottaa 22.3.2018: Aleph-ohjelman version vaihto, Melinda-tietueiden koodokentät (008, 007, 006), kevään tilaisuudet ja tapahtumat
Talonmies tiedottaa 2.2.2018: Ajankohtaista: eMelinda, Alephin version vaihto keväällä, MARC 21 -formaattiasiaa, kevään tärkeät päivät
Talonmies tiedottaa 18.12.2017: Talonmiehen vuosi 2017, muistutus voy-cat-listan käytöstä, mitä tulossa vuonna 2018
Talonmies tiedottaa 22.9.2017:
Kirja-aineiston 008 kenttä, UDK-version merkitseminen, Marc21-formaatin päivitykset, Melindan massamuutokset, syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 9.3.2017: 040-kenttä, metatietosanaston lisäykset, kuvailun sähköpostilistat, tulevia tilaisuuksia
Talonmies tiedottaa 17.1.2017: KiTT-tilastointimerkinnän muutos, MARC 21 -päivitykset ja uudet tag tablet, tulevat talonmiehen tuokiot
Talonmies tiedottaa 9.8.2016: RDA-kuvailuohjeiden sovellusta ja koulutusta, syksyn talonmiehen tuokiot, 008/23 ja 24
Talonmies tiedottaa 10.6.2016: Merge+, Kirjavälityksen ennakkotiedot, roolitermit, RDA-konversio, kesäloma-ajan yhteydenotto
Talonmies tiedottaa 4.5.2016: RDA-konversio, tietokantahuolto, auktoriteettien käyttö
Talonmies tiedottaa 23.3.2016: RDA-konversio, Merge+
Talonmies tiedottaa 3.2.2016: Tuki RDA-käyttöönottoon, Talonmiehen tuokio 10.2., uudet asiakaswikit
Talonmies tiedottaa 9.11.2015: Jatkuvat julkaisut vs. monografiat, kirjastoverkkopäivien työpaja, yhtenäistettyjen nimekkeiden käännökset poimituissa tietueissa, tulevat tapahtumat, RDA-konversio testattavana
Talonmies tiedottaa 21.8.2015: Tuplatietueiden yhdistelyajo, kuvailukysymysten kohdistaminen, toimintaohjeen päivitys (poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen), uudet blogimerkinnät, tasokoodimuistuttelua
Talonmies tiedottaa 26.6.2015: Automaattiset korjaukset kesällä, PIKI-kirjastojen liittyminen Melindaan, RDA-konversio, sovellusohjeen nimenmuutos
Talonmies tiedottaa 29.4.2015: Sähköpostilistat ja palveluosoitteet, DROP-komentojen käyttö, huomautusfraasit, kiinteiden kenttien tyhjämerkit ja täyttömerkit, talonmiehen tuokio 20.5.
Talonmies tiedottaa 27.3.2015: Korjausajot, Asterin viittausmuodot, kirjapainotiedot (260), vanhentuneet Aleph-tunnukset, Allärsin tunnus, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 6.3.2015: Melindan sisältö -osio Metiva-wikiin, automaattisten korjausajojen tilanne
Talonmies tiedottaa 29.1.2015: talonmiestoiminta, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 3.12.2014: Asteri-tarkistukset, Fennica-tietueiden koodit, sarjakirjaukset (490/830), ISBN- ja ISSN-tunnusten suhde (020/022)