Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Contents
minLevel3
stylenone

 


Massaeditoinnin toimintaperiaate

...

 • Taulukon 1. rivi:

  • 1. sarake: tietueen ID

  • 2. sarake: kokoelman handle

  • Loput sarakkeet: metadatakenttien nimet

 • Yksi rivi vastaa yhden julkaisuarkistoon tallennetun tietueen koko kuvailua / metadataa

 • Metadatakentän kieliversiot hakasuluissa [ ] nimen perässä

  • Saman metadatakentän eri kieliversioille on oma sarakkeensa (voi hämätä aluksi)

  • Esim: dc.title[], dc.title[fi], dc.title[en] jne.

 • Toistuvan kentän eri arvot erotetaan metadatassa toisistaan kaksoisputkella: ||

 • Sarakkeista tärkein on ID-kenttä, koska sen avulla rivi yhdistyy tiettyyn tietueeseen

  • Kenttää ei saa poistaa taulukosta!

  • Poikkeuksena uuden metadatan lisääminen, jolloin id-sarakkeessa on plusmerkki (+)


  (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä)


Ennen CSV-tiedoston muokkausta

...

 • Tietyn metadatakentän muokkaus:

  • Poista kaikki muut sarakkeet, paitsi ID ja muokattava sarake

   • Säilytä myös jokin sarake, jolla tunnistat tietueen, esim. title

  • Tee muokkaukset sarakkeeseen

 • Tietueen lisäys (vain metadataa voi lisätä):

  • Ota jokin samaan kokoelmaan kuuluva tietue malliksi

  • SÄILYTÄ ylin rivi, jossa on sarakkeiden otsikot

  • Lisää ID-sarakkeeseen plusmerkki +

  • Täytä rivin sarakkeet halutulla metadatalla

   • Erota toistuvat kentät solussa kaksoisputkella ||


    Note

    Koska kahta putimerkkiä || käytetään erotinmerkkinä, putkimerkkiä sisältävien metadatojen kanssa tulee olla tarkkana. Jos metadatan viimeisenä merkkinä on putkimerkki, tulee sen perään asettaa välilyönti ennnen seuraavan kentän määrittelyä kaksoisputkimerkillä. Eli esim. jos halutaan lisätä kaksi erillistä / toistuvaa arvoa kenttään dc.subject:

    fi=kuvataide|sv=bildkonst|en=Fine Art|

    JA

    fi=nykytaide|sv=samtidskonst|en=modern art|

    Tulee viimeisen dataan kuuluvan putkimerkin ja varsinaisten erotinmerkkien || väliin antaa välilöynti:

    fi=kuvataide|sv=bildkonst|en=Fine Art| ||fi=nykytaide|sv=samtidskonst|en=modern art|

    Kahta putkimerkkiä ei valitettavasti voi olla metadatassa arvona massaeditoitavien osalta, koska kaksoisputkimerkki on varattu erotinmerkkikäyttöön.


 • Tietueen siirto toiseen kokoelmaan:

  • Vaihda riville sen kokoelman handle, johon tietue halutaan siirtää

  • HUOM: Tietueen voi mäpätä myös useampaan kokoelmaan antamalla useamman handlen erottamalla ne toisistaan kaksoisputkella ||

   • Ensimmäinen on omistava kokoelma

  • Pyri välttämään item-mäppäystä, jos se vain on suinkin mahdollista

 • Metadatan poisto:

  • Tyhjennä haluttu solu

  • HUOM: älä poista ID-solua

...

 • Kun metadatan muokkaus on valmis, tallenna CSV ja importoi se takaisin DSpaceen (toimii vain pääkäyttäjätunnuksilla)
 •  “Importoi metadata” -toimintoa klikkaamalla avautuu sivu, jossa voit ladata CSV-tiedoston


  (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä)
 • Hae muokkaamasi tiedosto tietokoneeltasi painamalla Choose file -nappia

 • Tarkista DSpacen luoma raportti siitä, mitä olet muuttamassa
 • Hyväksy importointi vain jos raportin tiedot vastaavat sitä mitä oli tarkoitus saada aikaiseksi

 • Odota ilmoitusta importoinnin onnistumisesta

  • HUOM: Käyttöliittymä voi mennä sekaisin isompien tiedostojen importoinnissa ja päätyä ikävän näköiseen virheeseen.

   • Näissä tapauksissa loppuyhteenvetoa ei tule, mutta importointi kyllä onnistuu käyttöliittymän toiminnasta huolimatta

   

...