Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Table of Contents
minLevel3
stylenone

 


Massaeditoinnin toimintaperiaate

...

 • Tietyn metadatakentän muokkaus:

  • Poista kaikki muut sarakkeet, paitsi ID ja muokattava sarake

   • Säilytä myös jokin sarake, jolla tunnistat tietueen, esim. title

  • Tee muokkaukset sarakkeeseen

 • Tietueen lisäys (vain metadataa voi lisätä):

  • Ota jokin samaan kokoelmaan kuuluva tietue malliksi

  • SÄILYTÄ ylin rivi, jossa on sarakkeiden otsikot

  • Lisää ID-sarakkeeseen plusmerkki +

  • Täytä rivin sarakkeet halutulla metadatalla

   • Erota toistuvat kentät solussa kaksoisputkella ||


    Note

    Koska kahta putimerkkiä || käytetään erotinmerkkinä, putkimerkkiä sisältävien metadatojen kanssa tulee olla tarkkana. Jos metadatan viimeisenä merkkinä on putkimerkki, tulee sen perään asettaa välilyönti ennnen seuraavan kentän määrittelyä kaksoisputkimerkillä. Eli esim. jos halutaan lisätä kaksi erillistä / toistuvaa arvoa kenttään dc.subject:

    fi=kuvataide|sv=bildkonst|en=Fine Art|

    JA

    fi=nykytaide|sv=samtidskonst|en=modern art|

    Tulee viimeisen dataan kuuluvan putkimerkin ja varsinaisten erotinmerkkien || väliin antaa välilöynti:

    fi=kuvataide|sv=bildkonst|en=Fine Art| ||fi=nykytaide|sv=samtidskonst|en=modern art|

    Kahta putkimerkkiä ei valitettavasti voi olla metadatassa arvona massaeditoitavien osalta, koska kaksoisputkimerkki on varattu erotinmerkkikäyttöön.


 • Tietueen siirto toiseen kokoelmaan:

  • Vaihda riville sen kokoelman handle, johon tietue halutaan siirtää

  • HUOM: Tietueen voi mäpätä myös useampaan kokoelmaan antamalla useamman handlen erottamalla ne toisistaan kaksoisputkella ||

   • Ensimmäinen on omistava kokoelma

  • Pyri välttämään item-mäppäystä, jos se vain on suinkin mahdollista

 • Metadatan poisto:

  • Tyhjennä haluttu solu

  • HUOM: älä poista ID-solua

...