Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansalliskirjasto tarjoaa tällä hetkelllä kahta kirjastojärjestelmäpalvelua.

Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön. Kohan käyttöönotto alkoi 2018, ja vuonna 2019 se tulee käyttöön useissa tieteellisissä kirjastoissa. Kirjastojen Koha-projektilla on oma projektisivustonsa: https://www.kiwi.fi/display/KK.

Koha (https://koha-community.org/) on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ks. https://koha-suomi.fi/.

Voyager-palvelut ovat lakanneet. Kansalliskirjaston Voyager-palvelut päättyivät 31.12.2019, kun Linnea2-konsortio purkautui. Kaikki Suomen Voyager-käyttäjät ovat siirtymässä muiden kirjastojärjestelmien käyttäjiksi viimeistään vuoden 2020 aikana.


Panel
titlePalvelun yhteystiedot

koha-posti@helsinki.fi (Koha)

systeemi-toimisto@helsinki.fi (Voyager)


Panel
titleOikopolkuja

Kohan käyttöönottoprojekti Kiwissä (avoin): https://www.kiwi.fi/display/KK