Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön useille korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille.

Näiden kirjastojen Koha-yhteenliittymällä on oma sivustonsa. Käyttäjäkirjastot osallistuvat aktiivisesti Kohan kehittämiseen. 

Koha (Koha) on avoimen lähdekoodin järjestelmä, jota käyttävät tuhannet kirjastot. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja.