Covid19-tilanteen takia kirjastojärjestelmäpalveluita tuotetaan 18.3.2020 lähtien toistaiseksi etätyönä. Kaikki asiantutijat ovat tavoitettavissa, eikä etätyö estä ylläpito- tai kehittämistyön jatkumista. Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme siitä asiakkaillemme.


Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön. Kohan käyttöönotto alkoi 2018, ja vuonna 2019 se tulee käyttöön useissa tieteellisissä kirjastoissa. Kirjastojen Koha-projektilla on oma projektisivustonsa: https://www.kiwi.fi/display/KK.

Koha (https://koha-community.org/) on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja, ks. https://koha-suomi.fi/.


Voyager-palvelut ovat lakanneet. Kansalliskirjaston Voyager-palvelut päättyivät 31.12.2019, kun Linnea2-konsortio purkautui. Kaikki Suomen Voyager-käyttäjät ovat siirtymässä muiden kirjastojärjestelmien käyttäjiksi viimeistään vuoden 2020 aikana.


koha-posti@helsinki.fi (Koha)

systeemi-toimisto@helsinki.fi (Voyager)


Kohan käyttöönottoprojekti Kiwissä (avoin): https://www.kiwi.fi/display/KK