Koha-kirjastojärjestelmä

Kansalliskirjasto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoavat yhteistyössä kirjastojen käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän sekä sen tarvitseman palvelinympäristön. Kohan otettiin vuonna 2019 käyttöön useissa korkeakoulu- ja erikoiskirjastoissa.

Kirjastojen Koha-yhteenliittymällä on oma projektisivustonsa.

Koha (Koha) on avoimen lähdekoodin järjestelmä. Se on Suomessa käytössä myös suuressa joukossa yleisiä kirjastoja.


Voyager-palvelut ovat lakanneet

Kansalliskirjaston Voyager-palvelut päättyivät 31.12.2019, kun Linnea2-konsortio purkautui. Kaikki Suomen Voyager-käyttäjät ovat siirtymässä muiden kirjastojärjestelmien käyttäjiksi viimeistään vuoden 2020 aikana.

Palvelun yhteystiedot
Oikopolkuja
  • No labels