Blog

Viimeisenkin suomalaisen kirjaston luovuttua Voyager-kirjastojärjestelmästä vuoden 2020 lopussa on aika tarkastella Voyagerin toimintoihin liittyneitä sähköpostilistoja uudelleen.

Luetteloijien voy-cat -lista on aikaa sitten muuttunut metatietovaranto Melindan myötä paljon yhtä järjestelmää laajemmaksi. Se on tästä eteenpäin [email protected]. Kaikki voy-catin tilaajat ovat siirtyneet uudelle listalle

Kaukopalvelutoimintoa varten perustettu voy-ill on vuosien varrella muodostunut kaukopalveluiden poikkeuksista tiedottavaksi keskinäiseksi kanavaksi. Se on nyt [email protected]. Voy-ill:n tilaajat ovat edelleen listalla.

Tänään lakanneet voy-listat ovat:

 • voy-acq
 • voy-armas
 • voy-circ
 • voy-opac
 • voy-sys (tilalle on tullut melinda-sys, mutta tilaajia ei ole sinne automaattisesti siirretty)
 • voy-ub

Kirjastojärjestelmäpalvelut perustuu tällä hetkellä Koha-järjetelmään. Sen ympärille muodostetut listat jatkavat normaalisti.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa siirryttin vuonna 2019 Koha-kirjastojärejstelmään. Järjestelmän vaihdon yhteydessä tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin sen vaikutuksia henkilöstön käyttäjäkokemuksiin.

Tulokset osoittavat, että käyttäjäkokemus parani kirjastojärjestelmän vaihdon yhteydessä.

https://www.kreodi.fi/arkisto/artikkelit/onko-kayttajakokemuksella-merkitysta-kirjastojarjestelman-vaihto-vaikutti-henkiloston-kayttajakokemuksiin-ja-tyohon-positiivisesti

Kokemuksia Koha-kirjastojärjestelmästä 

Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjaston siirtymisestä kohaan on kirjoitus Kreodissa: https://www.kreodi.fi/en/30/Uutta/542/Diak-siirtyi-Kohaan-nopealla-aikataululla.htm

Elokuun alussa Linnea1- palvelinta käyttävillä kirjastoilla oli häiriöitä kirjastojärjestelmässä. Häiriö koski seuraavia kirjastoja:

 • Aalto-yliopiston kirjasto
 • Eduskunnan kirjasto
 • Helka-kirjastot
 • Lapin korkeakoulukirjasto
 • Oulun yliopiston kirjasto
 • Svenska Handelshögskolans bibliotek
 • Taideyliopiston kirjasto
 • Tilastokirjasto

Ongelmat johtuivat Linnea1-palvelimen rikkoutumisesta ja sen korjauksessa tapahtuneesta virheestä. Ongelman seurauksena kirjastojen tapahtumat menetettiin 3,5 päivän ajalta lukuun ottamatta kuvailutietoja, jotka saatiin siirrettyä Melindasta. Kirjastojen asiakastiedoissa ja saatavuustiedoissa on nyt virheitä ja puutteita, jotka heijastuvat myös asiakasliittymän käyttöön. Kirjastoja on neuvottu tiedottamaan asiakkailleen tilanteesta kirjaston toimintaan sopivia kanavia pitkin.

CSC ja Kansalliskirjasto pahoittelevat tämän harvinaisen ja odottamattoman virheen aiheuttamaa haittaa kirjastoille ja kirjastojen asiakkaille. Ongelman taustalla oli hyvin epätodennäköinen tapahtumaketju, mutta pyrimme jatkossa olemaan huolellisimpia ettei mitään vastaavaa tapahtuisi.

Tarkempi tapahtumaselostus on lähetty kirjastoille ja sitä voi tiedustella Kansalliskirjaston systeemitoimistosta.

Mahdolliset itse ongelmaa koskevat tiedustelut pyydämme lähettämään systeemitoimistoon [email protected] ja ulkopuolisten tahojen tiedustelut Kansalliskirjastoon osoitteella [email protected]

Linnea1-palvelimella oli elokuun ensimmäisellä viikolla harvinainen ja odottamaton vikatilanne, jolla on valitettavia seurauksia palvelinta käyttäville kirjastoille:

 • Aalto-yliopiston kirjasto
 • Eduskunnan kirjasto
 • Helka-kirjastot
 • Kansalliskirjasto (Fennica, Viola)
 • Lapin korkeakoulukirjasto (yliopisto, amk)
 • Oulun yliopiston kirjasto
 • Svenska Handelshögskolans bibliotek
 • Taideyliopiston kirjasto
 • Tilastokirjasto

Palvelinympäristön vikatilanteen vuoksi Voyager-kirjastojärjestelmissä oli toimintahäiröitä ja katkoksia elokuun ensimmäisellä viikolla Linnea1-palvelinta käyttävillä kirjastoilla. Palvelimen tiedostojärjestelmä rikkoutui ja jouduttiin palauttamaan varmuuskopio. Valitettavasti myös viikon 31 varmuuskopiot olivat viallisia ja 4.8. iltapäivällä jouduttiin palauttamaan sunnuntain 30.7. varmuuskopio.

Järjestelmään tehdyt asiakastapahtumat (lainaukset, palautukset, varaukset, uusinnat, asiakastietojen muutokset ja lisäykset) sekä nide-, hankinta- ja varastotietoihin tehdyt muutokset menetettiin ajanjaksolta: sunnuntai 30.7. klo 22 - perjantai 4.8. klo 14. Tapahtumien ja tietojen menetyksistä on hyvä viestiä kirjaston asiakkaille kullekin kirjastolle soveltuvalla tavalla (esim. Finna-asiakasliittymä, kirjaston verkkosivut). Melindaan tehty tai siirretty luettelointi on saatu palautettua kirjastojärjestelmän tietokantaan.

Ensimmäinen virheilmoitus toimintahäiriöstä tuli CSC:lle ja Kansalliskirjastolle tiistaina 1.8. Tällöin vika ilmeni Oulun yliopiston kirjaston yhden Oracle-datatiedoston rikkoutumisena. Tiistaina Linnea1-palvelin jouduttiin käynnistämään uudelleen rikkoutuneen tiedoston korjausyrityksen yhteydessä, jolloin katkoksesta ilmoitettiin kirjastoille. Torstaina 3.8. palvelin kaatui, jonka jälkeen selvisi, että palvelimen tiedostojärjestelmä oli vähitellen rikkoutunut. Palvelinta ei enää saatu nostettua ylös. Järjestelmä palautettiin uudelle levyalueelle varmuuskopiosta perjantaina 4.8., jolloin järjestelmä saatiin taas käyttöön. Vika esti käytön myös asiakasliittymissä.

Kansalliskirjasto ja palvelinympäristön ylläpitäjä CSC valmistelevat selvitystä palvelinviasta. Selvitys jaellaan Linnea-konsortion kirjastoille tämän viikon aikana.

Kansalliskirjasto ja CSC pahoittelevat viasta kirjastoille aiheutunutta haittaa.

Lisätiedot palvelinviasta: [email protected]

Mahdolliset ulkopuolisten tahojen tiedustelut voi ohjata Kansalliskirjastolle: [email protected]