Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: OuluREPOn linkki ruotsinkieliseksi

...

Det enklaste sättet att ta vår tjänst i bruk är att ansluta sig till Doria, ett centraliserat publikationsarkiv som används av flera organisationer. Om kunden har många särskilda krav på publikationsarkivet, kan vi skapa ett eget, mer skräddarsytt publikationsarkiv till kunden. En central del av det tekniska utförandet görs med programmet DSpace som har öppen källkod och som vi har anpassat efter våra användningsändamål. Dessutom använder vi egna program som komplement. Utöver Doria upprätthåller vi Fenno-Ugrica, Fragmenta Membranea, Julkari, Jukuri, Kaisu, Lauda, LutPub, Osuva, OuluREPOTaju, Theseus, Trepo, UTUPub och Valto.

...