Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • ohjeet päivitetään uuden käytännön mukaiseksi
 • tiedotusta helmikuun talonmiehen tuokiossa
 • pienryhmä kokoontuu tammikuussa tekemään ohjeet ja päivitykset
  • ryhmässä: Minna, Ville, Anneli, Martin, Heidi, Katja, Anne-Mari → Minna kutsuu kokoontapaamiset 10.1. ja 18.1.

3. To do -lista

Toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Sovitaan työstäminen niin, että tammikuun kokouksessa voidaan katsoa yhdessä. Katja ja Heidi vastaavat (question)

...

 •  Sarja-aineistoryhmän työ alkaa olla päätöksessä, kuitenkin laajempaan mietintään nostettava vielä:
  • kentän 830 numerointitiedot 
  • embargon merkitseminen
   • lehdet: esim. 506 0# $3 Embargo 2 viimeisintä vuotta
   • entä kirjat?
  • ryhmä kokoontuu vielä miettimään fraaseja
  • Kumea muotoilee kysymyksen, miksi Fennican painettuihin tietueisiin ajetaan digilinkit
 • $9 työryhmä jatkaa työtään 
  • Tarvitaan uudet listat / (error) Minttu & Melindapalvelu?
  • ryhmä ei ole kokoontunut hetkeen, käydään keskustelua myös KK:n sisällä kb:n ja Melindan kesken
  Konversio asioita
 • BookWhere-konversio / Melinda-palvelut
  • tilannekatsaus
  • taulukkoon voi merkitä havaitut virheet (lisää oma nimi ja pvm)
  • voidaanko laittaa software centeriin (Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto) jakoon? Tämä on työn alla.
  • ruotsinnoksen piti tulla lokakuun alussa, mutta ei ole vielä näkynyt, Anneli kysyy Melinda-palvelusta2022: MARC 21 -formaatin päivityksiin liittyviä konversiotarpeita ja ratkaisuehdotuksia / Minttu
 • Kuvailun yhtenäisyys ja laatu - pienryhmä
  •  KYL kesken 2021-10-12 https://www.kiwi.fi/x/xYNNDg
   • selvitettävä eri kirjastojärjestelmien ongelmat & tarpeet tiettyjen kenttien osalta / Melinda & kyseiset kirjastot
   • lisätään 505 & 740
   • Suomessa käytössä olevat kirjastojärjestelmät, onko kaikilta edustus KUMEAssa? Ainakin Aurora puuttuu, entä muut järjestelmät?
  •  Martin ottaa vetovastuun?
   • ryhmässä myös Ville & Irina & Pia, Satu Niininen ollut mukana Fennicasta
  • Dokussa asioita, jotka voisi jättää esimerkiksi Melinda-palvelun selvitettäväksi?
 • (plus) MARC 21 -formaatin päivitykset / Minna

 • Esimerkkitarpeita ja -toiveita Helmet-kirjastoista sovellusohjeeseen
  • osa kuuluu siskulle
  • pitäisikö sovellusohjeeseen lisätä erikseen kaunon kuvailuun liittyviä kenttiä? erillinen sivu?
  • Sini tekee esimerkit ja hyväksyttää siskulla, jonka jälkeen voidaan lisätä sovellusohjeeseen / vuoden 2022 keväällä
  • Kirjavälityksen ennakkotieto-merkinnät kentässä 500 kuuluisivat kenttään 366, samoin Loppuunmyyty -tieto? Entä ISBN-keskuksen ennakkotiedot, eivät ehkä sama asia?
   • Satulle viestiä Kirjavälityksen ONIX-pohjien mahdollisesta muutoksesta(warning)
   • Vaikutukset muissa kirjastojärjestelmissä
    • Aurora hyväksyy kentän 366, mutta se ei näy perusnäytöllä, vaan ainoastaan marc-näytöllä. Toimii haussa kuitenkin.
  • varataan aika näiden ohjeiden perehtymistä varten, keväällä 2023
   • kiireelliset asiat esim. kirjastojen kysymyksiin
 •  300$b ohje (kuvitus, värillisyys, äänen ominaisuudet) / Ville, AV-työryhmä, Katri (Muusa-yhteys) + kaikki!
  • värikuvitus - suomalainen lisäys? käytetään milloin? → voidaanko termi poistaa Metatietosanastosta? On käytetty usein Melindassa.

  • Alephissa myös ei-sallitut termit vielä sisältövaihtoehtoina → pitäisikö poistaa vai pitääkö ISBD-kuvailun aikaiset termit säästää?  / Minttu(warning)
   • voidaanko kaikki Alephin sisältövaihtoehdot katsoa RDAn mukaisiksi; termit suuntaa antavia, mutta muutkin olisivat sallittuja, jos kuvailusäännöt sallivat esim. hybriditietueissa
   • Minttu: 300 $b osakenttään ei saa tarkistinta, mutta käytettävät termit voidaan listata ja poistaa ne joita ei käytetä. Muutoksen voi tehdä.
   • päätetty, että käydään termit läpi
  • ISBD:n käyttö kirjastoissa? kysellään, onko vielä käytössä jossakin.(warning)
 • Yhteen vai erikseen

  • merkitään valmiiksi to do -listalle
  • 020-ohjeet työstetään ja julkaistaan helmikuun alusta / pienryhmä
 • Saavutettavuus-asioista vielä 
   • Jos vanhoissa tietueissa säilyy vanhan käytännön mukaiset kentät 546, pitää RDA-sovellusohjeeseen ja Metatietosanastoon lisätä tieto muuttuneesta käytännöstä (tämä ehkä tarpeen joka tapauksessa)
  •  Huom! konversioasiat siirretty sivulle 2022: MARC 21 -formaatin päivityksiin liittyviä konversiotarpeita (tämän voinee poistaa tästä)
  • kirjaston kysymyksissä selkokirjasta samaa asiaa
  • lisätään pöytäkirjaan ohjeiden päivityksestä(warning) /vastaus kysymykseen
 • (plus)Käyttöoikeuksien metatieto käytävä läpi (CC-lisenssit, Fennican fraasit) . Pienryhmä: Ville, Katja, Heidi (Juha Hakala mukaan?)
    • f- ja 2-osakenttien käyttö HELMET-kirjastoissa? Osakenttiä ei ole lisätty, voidaanko ne konvertoida vakiofraasien perusteella? Miten tietueet saadaan Melindaan, lisätäänkö osakentät loadin yhteydessä? HELMET-kirjastoja koskevat huomautukset tippuvat muutenkin pois. Pitäisikö osakentät lisätä jatkossa? Sini kysyy Mintulta.(warning)
    • 540 ## $c CC BY-NC-ND 4.0 siirretään kenttään $f; näkyykö 540 f asiakasliittymissä (Finna & Primo, onko muita; Katve-ryhmässä tieto (Serafia)(warning)
    • kentän 856 uudet osakentät: 856 40 $l (star) Online access with authorization $n Aineisto on käytettävissä vapaakappalekirjastoissa $t Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja muihin tarkoituksiin; $r http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433 $u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9005-3 $z Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa $5 FI-Vapaa
    • käsitellään 12.10, seuraava kokous tammikuussa 2023
    • tähän liittyy myös vapaakappaleiden fraasit -keskustelu (alempana). Pienryhmässä puhuttiin, että aikataulullisesti sopisi ottaa samanaikaisesti mahdollisen 856 osakenttien käyttöönoton kanssa (warning)
    • kenttien ja osakenttien nimet? pitäisikö nämäkin käydä läpi suomennosten osalta? / formaatin käännösryhmältä kysymys
 • $ymbolien merkitseminen (Ville, Anneli, Martin, Petra, Anne-Mari)
  • Symbolit, isot ja pienet kirjaimet, $-merkin käyttö, inkunaabelit
  • 1-2 alustavaa kokousta 2022, varsinainen toiminta 2023?
 • BIBFRAME ja linkitetty data

...

Perustetaan pienryhmä MARC-formaatin esimerkkien korjaamiseen / Minna, Anneli marc-postiin tieto virheistä, ruotsinkielisistä myös tieto Pialle, jotta tulevat samalla korjattua


4.1 MARC 21-formaattiin uusi päivitys

MARC 21 -formaatin uusi päivitys, Update 35 (December 2022), on julkaistu 20.12.2022. Uuden päivityksen muutokset liittyvät kenttään 856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö.  

...

Bibliografisen formaatin muutokset: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxg.html 
Auktoriteettiformaatin muutokset https://www.loc.gov/marc/authority/adapndxf.html 
Varastotietojen formaatin muutokset https://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxf.html 

...