Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kenttään 036 lisätty erikoissääntö: Jos pelkkä $a, ei pistettä
  • Kenttään 257 muutos: Loppupiste -> Ei loppupistettä


4. Kirjastojen kysymyksiä

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleVASTAUS
 

Kentässä 257 ei käytetä käytetään loppupistettä, koska mutta jos kenttään tallennetaan tuottajan maa YSO-paikat-sanastosta. Tämä on korjattu Loppupisteohjeeseen. , silloin pistettä ei käytetä. Kentän ohje on lisätty myös sovellusohjeeseen
MARC 21 -sovellusohje (RDA) ja videotallenteiden RDA-ohjeeseen.

Jos on tarpeen merkitä useita maita, kenttä toistetaan.
Esimerkki

...