KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 22.9.2021 klo 9.15-11.15
Paikka: 
KUMEAn Zoom-kokoushuone
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Silja Saarikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Minna Kantanen (Kansalliskirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: 
Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Katri Riiheläinen (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa:

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen (8.9.2021) kokouksen pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat - lisätietoja


3. MARC 21 -sovellusohje

3.1. Päivitetty ohje kielikoodien merkitsemisjärjestyksestä kentässä 041

Otetaan käyttöön MARC 21-formaatin ohje:

For works in multiple languages, the codes for the languages of the text are recorded in the order of their predominance in the text. If no language is predominant, the codes are recorded in English alphabetical order. https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd041.html

Tämä koskee julkaisun kielten merkitsemistä sellaisissa tapauksissa, joissa kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä. Videotallenteissa kielikoodit voi edelleen merkitä julkaisussa olevassa järjestyksessä.

Sovellusoppaan teksti korjattu:

... Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Merkittävin on kieli, joka on julkaisussa korostettuna, pääosassa tai jota on sivumäärällisesti eniten. Nuottijulkaisuissa samanarvoisista kielistä alkukieli on merkittävin. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, suositusjärjestys on: fin, swe, smi, eng, ger, fre, rus, spa, ita, por. Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, kielikoodit merkitään aakkosjärjestyksessä.


Esimerkki
041 0# ‡a eng ‡b eng ‡b fin ‡b rus ‡b swe
Englanninkielinen kirja, jossa tiivistelmä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi

3.2. Loppupisteet

Loppupisteohjetta täydennetty:

  • Kenttään 036 lisätty erikoissääntö: Jos pelkkä $a, ei pistettä


4. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Kentän 257 loppupiste?

Osaako Kumeasta joku kertoa, kuuluuko 257-kentässä (tuottajan maa) käyttää pistettä lopussa? Loppupisteohjeen mukaan kentissä 254-258 kuuluu käyttää loppupistettä, mutta videotallenteen rda-ohjeessa taas sitä ei mainita (edes esimerkissä):

257 ## a Suomi 2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

VASTAUS 

Kentässä 257 käytetään loppupistettä, mutta jos kenttään tallennetaan tuottajan maa YSO-paikat-sanastosta, silloin pistettä ei käytetä. Kentän ohje on lisätty myös sovellusohjeeseen
MARC 21 -sovellusohje (RDA) ja videotallenteiden RDA-ohjeeseen.

Jos on tarpeen merkitä useita maita, kenttä toistetaan.
Esimerkki

257 ## ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
257 ## ‡a Japani ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105023

5. Seuraava kokous

6.10.2021 klo 9.15-11.15, etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone
  • No labels