Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • MARC 21: fält 520 med alla underfält.
  • Qualified Dublin Core: dc.description.abstract-fältet.
  • Qualified Dublin Core: description-fältet skippas om något av följande ingår bland de fem första orden: 'tiivistelmä', 'abstract', 'abstracts', 'abstrakt', 'sammandrag', 'sommario', 'summary' eller 'аннотация’.

...