Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • AMK-kirjastojen kuvailupäivien kommenttina tuli pyyntö RDA:n esittelystä. Laitetaan AMK-kirjastojen kuvailijoille tiedoksi linkki Kuvailusääntöpalvelun RDA-perusesitykseenwebinaarit-sivulle, josta löytyy RDA:n perusesittely.
  • Puheenjohtajien Käytiin läpi kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa 28.1.2021 käsitellyt asiat: 2021-01-28Tarkastetaan .
  • Tarkastettiin ei-toistettavat elementit ja ehdolliset toistettavuudet kuvailutasojen soveltamisprofiilista ja tehdään tarvittaessa linjaukset
  • Guidance-lukujen linjaustarpeet
  • Muuta?kuvailutasojensoveltamisprofiililuonnoksesta. Tehtiin muutama toistettavuutta rajoittava linjaus RDA-linjaussivuille.
  • Aloitettiin Guidance-lukujen linjaustarpeiden läpikäynti. Tarkastetaan ensin alkuperäisen RDA:n linjaukset, jotka on kohdistettu alustavasti Guidance-lukuihin.