Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ehdottaja, pvmEhdotusTehty, pvm (N.N.)Linkki, jos uusi
KUMEAn sidosasut pienryhmä, 14.10.21

Seuraavat kansityyppiin liittyvät termit otetaan käyttöön 1.11.21 kuvailussa.

vanhat termit, korvaavat termit, käännökset ja määritelmät löytyy alimmasta taulukosta sivulla https://www.kiwi.fi/x/dICED

Toistaiseksi yläkäsite: Sidostyyppi
(tulevaisuudessa mahdollisesti uusi yläkäsite: Kansityyppi)

Lisättävät suomenkieliset termit:

  • kovakantinen
  • pehmeäkantinen
  • kierreselkä

HUOM! Taulukon vanhoja termejä ei toistaiseksi poisteta Metatietosanastosta. Takautuvia korjauksia ei tulla tekemään kuvailuun.

15.10.2021 (MP)
KUMEAn saavutettavuus-pienryhmä

Huomautus saavutettavuudesta (yläkäsite: huomautus manifestaatiosta)

341-kentässä käytettävät:
tekstiin perustuva
näköön perustuva
kuuloon perustuva
tuntoaistiin perustuva
tekstitys kuulovammaisille (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiversio
tekstivastine
selkokielinen (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
viittomakieli
kuvailu näkövammaisille --> kuvailutulkkaus (löytyy jo muualta Metatietosanastosta, ehdotetaan muutettavaksi muotoon kuvailutulkkaus)
pistekirjoitus
kohokuva (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)

532-kentässä käytettävät:
Daisy (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiä ja ääntä sisältävä e-kirja
Luetus-kirja
Luetaan yhdessä -kirja
vaatii kuuntelulaitteen
vaatii kuunteluohjelman
vaatii kuunteluohjelman tai kuuntelulaitteen
vaatii lukuohjelman 
viittomakieli kuva kuvassa –tilassa
navigointi sisällysluettelon avulla
navigointi hakemiston avulla
synkronoitu ääni
mukana äänitehosteita
mukana musiikki
pistetiheys: tiheää harvalla
pistetiheys: harvaa harvalla
sisältää pistetekstin lisäksi painetun tekstin

500-kentässä käytettävä:
äänikirjalle on saatavissa kuvaliite

11.10.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4823
KUMEAhttps://finto.fi/mts/fi/page/m2140 käytetty manifestaatioiden välisissä suhteissa → vanhentunut?Poistettu
12.5.2021
(MP)

KUMEA, 7.4.2021

Ehdotus: 'julkaistu myös e-kirjana' ja 'julkaistu myös e-lehtenä' määritelmän muuttaminen

julkaistu myös e-kirjana http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1780
MÄÄRITELMÄ 
E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua. (Kielitoimiston sanakirjan määritelmä: kirja = (paksuhko) nidos paperiarkkeja, joissa on tav. painettua tekstiä, kuvia t. molempia; sen muotoisena (joskus useina nidoksina) ilmestynyt t. ilmestyvä kirjallinen tuote.)

  1. Voisiko tässä määritelmän lyhentää olemaan vain: E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua.
  2. Lisätään käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänikirjassa, kun olemassa myös e-kirja: julkaistu myös e-kirjana

julkaistu myös e-lehtenä http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1790
KÄYTTÖHUOMAUTUS
E-lehdellä tarkoitetaan painetun sanoma- tai aikakauslehden kaltaista verkossa ilmestyvää julkaisua.

  1. Vaihdetaan nykyinen käyttöhuomautus määritelmäksi
  2. Lisätään uusi käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänilehdessä, kun olemassa myös verkkolehti: julkaistu myös e-lehtenä

Melindassa korjattu 'julkaistu myös e-lehtenä', mutta fraasihaku 'julkaistu myös e-kirjana' antaa 1340 osumaa - osa näistä on oikein.

7.4.2021 (MP)
KumeaKenttään 321 "Ilmestymistiheys vaihtelee." "Korvaa aikaisemman ilmestymistiheyden merkinnät, jos aikaisempia merkintöjä on enemmän kuin kolme."3.3.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4651

...