Tälle sivulle kuvailun kansallisilta ryhmiltä tulevia ehdotuksia Metatietosanastoon. Lisää uusin ehdotus ensimmäiseksi taulukkoon.

Ehdottaja, pvmEhdotusTehty, pvm (N.N.)Linkki, jos uusi
KUMEA 10.6.2022Määritelmä fraasille 'Julkaisussa täytettäviä sivuja': Julkaisu sisältää itse täytettäviä sivuja, esim. muistiinpanoja.10.06.2022 (MP)
KUMEA 10.6.2022lisätään fraasi 'Julkaisussa väritettäviä kuvia' kohtaan Huomautus tallenteesta. Määritelmä: Julkaisu ei ole värityskirja tai pelkästään täytettävä kirja, vaan sisältää joitakin väritettäviä kuvia.10.06.2022 (MP)
KUMEA 10.6.2022lisätään termi korjauslehti laajuuden alle. Määritelmä: Laajuuden yksikkö joka koostuu arkista, johon on koottu julkaisussa havaittujen virheiden luettelo oikaisuineen.10.06.2022 (MP)
Kuvailusääntöpalvelu (Kumean pyynnöstä), 8.6.2022

Lisätään ryhmään kuvasisältö termi kuvitettu, joka käytetään silloin, kun tarkempaa termiä kuvasisällölle ei voida käyttää. Kuvitettu-termin käännöksessä ollut horjuntaa, mutta uuden RDA:n käännöksessä päädytty käyttämään edelleen termiä kuvitettu.

Huom. termit Metatietosanastossa ja alkuperäisen RDA:n luvussa 7.15.1.3 ovat erit sillä, RDA:n käännös epätarkka, eikä sitä ole päässyt korjaamaan vuoden 2017 jälkeen. Metatietosanastossa korjatut eli oikeat RDA-termit.

23.06.2022 (MP)
Muusa, 1.6.2022

Lisätään manifestaation alle uusi ryhmä:

Käytettävä termi

 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Määritelmä

 • Miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin. Uudelleenjulkaistu äänite koodataan sen mukaan, miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio

Muunkieliset termit

 • Original capture and storage technique

  • englanti


Lisätään ryhmään seuraavat käsitteet:

Käytettävä termi

 • Akustinen taltiointi, analoginen suora tallennus

Määritelmä

 • Levy- tai lieriöäänite, joka on taltioitu käyttäen kuulotorvea ja välikalvoa sekä tallennettu suoraan masterin pinnalle. Ensimmäiset kaupalliset akustiset äänityslaitteet tulivat käyttöön 1877 alkaen ja niitä hyödynnettiin 1920-luvun loppupuolelle. 1925 alkaen niitä käytettiin rinnan sähköisten äänityslaitteiden kanssa.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Acoustical capture, analog direct storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, analoginen suora tallennus

Määritelmä

 • Mikrofonilla tai vastaavalla laitteella tehty taltiointi suoraan masterlevylle. Tätä tekniikkaa käytettiin kaikilla äänitteillä, jotka taltioitiin mikrofoneilla tai vastaavilla laitteilla vuodesta 1925 aina 1940-luvun lopulle asti. Tätä tekniikkaa on käytetty myös uudemmissa äänitteissä, joissa on "direct to disc" tai vastaava merkintä. Tunnetaan myös nimellä sähkömekaaninen äänitys.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, analog direct storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, digitaalinen tallennus

Määritelmä

 • Äänitteiden digitaalinen tallennus tuli käyttöön 1980-luvulla. Näissä äänitteissä voi olla "digitally recorded" tai vastaava merkintä. Merkinnät "digital remastering" tai "digital mixing" koskevat taltioinnin ja tallennuksen jälkeisiä prosesseja. Tällaiset merkinnät eivät osoita, että alkuperäinen taltiointi tai tallennus olisivat olleet digitaalisia.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, digital storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, analoginen sähköinen tallennus

Määritelmä

 • Sähköisesti taltioitu äänite, joka on tallennettu magneettinauhalle tai vastaavalle medialle. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa äänitteistä, jotka on tehty 1940-luvun lopulta siirtymävaiheeseen asti. Siirtymä digitaaliseen tallennukseen kesti noin kymmenen vuotta, 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, analog electrical storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Tuntematon taltiointi ja tallennus

Määritelmä

 • Alkuperäistä taltiointi- ja tallennustekniikkaa ei tunneta.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Unknown capture and storage

  • englanti

08.06.2022 (MP)
KUMEA 7.6.2022Lisätään termi pistekirja. Määritelmä: Kirjan sisältö on toteutettu pistekirjoituksella. vrt. koskettelukirja http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m151807.06.2022 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4954
KUMEA 23.3.2022Termin käsikirjoitus määritelmä pitää yhtenäistää vastaamaan uuden RDAn määritelmää: vastuullisuustekijä voi olla myös itse kirjoittanut. Jätetään ehdotus odottamaan RDAn julkaisua.

KUMEA 9.3.2022

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.2022

Bookazine

KUMEA 9.3.2022

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.2022

Uudelleenkertoja

KUMEA 9.3.2022

Lisätään fraasille 'Ilmestymistiheys ei tiedossa' ohjaustermiksi 'Päivitystiheys ei tiedossa'

KUMEA 16.12.2021

Lisätään sisustusarkkitehti (lisäys/funktiotermi kuuluisi ryhmään Teoksen suhteet toimijaan) ja  'sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa' samaan tapaan kuin maisema-arkkitehti https://finto.fi/mts/fi/page/m1086.

Määritelmät:

sisustusarkkitehti: Liittää teoksen toimijaan, joka vastaa sisustuksen taiteellisesta suunnittelusta. Vastavuoroinen suhde: sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa.

sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa: Liittää toimijan sisustussuunnitelmaan, johon sisältyy arkkitehtonista suunnittelua. Vastavuoroinen suhde: sisustusarkkitehti.

17.12.2021 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4887

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4889

KUMEA 16.12.2021"...numeroimatonta sivua". Merkitään sivun https://finto.fi/mts/fi/page/m2141 alakäsitteeksi? Yhteiskeskusteluun vielä? Voidaanko lisätä myös lehden kohdalle?17.12.2021 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4890
KUMEA 16.12.2021Lisätään "...sivua useina numerointijaksoina". Merkitään sivun https://finto.fi/mts/fi/page/m2141 alakäsitteeksi? Yhteiskeskusteluun vielä? Voidaanko lisätä myös lehden kohdalle?17.12.2021 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4888

KUMEA 16.12.2021

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.3022

Lisätään selkomukauttaja. Lisäys/funktiotermi kuuluisi ryhmään Teoksen suhteet toimijaan

KUMEA 4.11.2021Lisätään "Ei ilmesty" ja "Ennakkotieto" samalla sapluunalla kuin "Loppuunmyyty" http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4167 Termin Loppuunmyyty tiedoissa on virhe kohdassa käyttöesimerkki: "MARC 21 -formaatissa: 506 1# ‡a Loppuunmyyty." Kenttä on 366 ‡e.05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021sidottu, pehmeäkantinen muutetaan ohjaustermiksi pehmeäkantiselle05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021Kohdan 'Huomautus nimekkeestä' fraasit liian spesifejä. Kokoustetaan tästä vielä yhdessä. KUMEA ottaa yhteyttä myöhemmin asian tiimoilta.

KUMEA 4.11.2021Lisätään "Vain lukemisesteisille". Huomautus: "Käytetään Celian äänikirjoissa." Kuuluu ryhmään: 05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021Lisätään huomautus termien sidottu ja nidottu kohdalle, jotta niitä ei käytettäisi kentässä 020 q. "Käytetään MARC 21 -kentässä 563. Termi oli käytössä kentässä 020 q marraskuuhun 2021 asti."08.11.2021 (MP)

MARC 21 -käännöstyöryhmän puolesta OK, 20.10.21

KUMEAn näkemys?

KUMEAn puolesta OK 4.11.2021

MARC 21 -formaatissa uusi kenttä 353 (Supplementary Content Characteristics). Suomennos: Täydentävän tietosisällön kuvaus

Tähän liittyy sanasto https://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont.html

Sanasto olisi hyvä saada Metatietosanastoon siinä vaiheessa kun KUMEAn puolesta OK. 

Termit tulisivat Manifestaation alle

Termien uudeksi yläkäsitteeksi ehdotetaan Täydentävän tietosisällön tyyppi

Englanninkieliset termitEhdotettu suomennos
 • bibliography
 • biography of creator
 • discography
 • ethnologic information
 • filmography
 • historical information
 • history of performer or ensemble
 • index
 • instructional materials
 • libretto or text
 • music
 • technical information on music
 • technical/historical information on instruments
 • thematic index
 • bibliografia
 • tekijän elämäkerta
 • diskografia
 • kansatieteellistä lisätietoa
 • filmografia
 • julkaisuhistoria
 • esittäjän tai esittäjäryhmän historia                        
 • aakkosellinen hakemisto
 • oppimateriaali
 • libretto tai teksti
 • nuottiaineisto
 • teknistä tietoa musiikista
 • teknistä/historiallista tietoa soittimista
 • temaattinen teosluettelo
05.11.2021 (MP)
KUMEAn sidosasut pienryhmä, 14.10.21

Seuraavat kansityyppiin liittyvät termit otetaan käyttöön 1.11.21 kuvailussa.

vanhat termit, korvaavat termit, käännökset ja määritelmät löytyy alimmasta taulukosta sivulla https://www.kiwi.fi/x/dICED

Toistaiseksi yläkäsite: Sidostyyppi
(tulevaisuudessa mahdollisesti uusi yläkäsite: Kansityyppi)

Lisättävät suomenkieliset termit:

 • kovakantinen
 • pehmeäkantinen
 • kierreselkä

HUOM! Taulukon vanhoja termejä ei toistaiseksi poisteta Metatietosanastosta. Takautuvia korjauksia ei tulla tekemään kuvailuun.

15.10.2021 (MP)
KUMEAn saavutettavuus-pienryhmä

Huomautus saavutettavuudesta (yläkäsite: huomautus manifestaatiosta)

341-kentässä käytettävät:
tekstiin perustuva
näköön perustuva
kuuloon perustuva
tuntoaistiin perustuva
tekstitys kuulovammaisille (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiversio
tekstivastine
selkokielinen (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
viittomakieli
kuvailu näkövammaisille --> kuvailutulkkaus (löytyy jo muualta Metatietosanastosta, ehdotetaan muutettavaksi muotoon kuvailutulkkaus)
pistekirjoitus
kohokuva (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)

532-kentässä käytettävät:
Daisy (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiä ja ääntä sisältävä e-kirja
Luetus-kirja
Luetaan yhdessä -kirja
vaatii kuuntelulaitteen
vaatii kuunteluohjelman
vaatii kuunteluohjelman tai kuuntelulaitteen
vaatii lukuohjelman 
viittomakieli kuva kuvassa –tilassa
navigointi sisällysluettelon avulla
navigointi hakemiston avulla
synkronoitu ääni
mukana äänitehosteita
mukana musiikki
pistetiheys: tiheää harvalla
pistetiheys: harvaa harvalla
sisältää pistetekstin lisäksi painetun tekstin

500-kentässä käytettävä:
äänikirjalle on saatavissa kuvaliite

11.10.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4823
KUMEAhttps://finto.fi/mts/fi/page/m2140 käytetty manifestaatioiden välisissä suhteissa → vanhentunut?Poistettu
12.5.2021
(MP)

KUMEA, 7.4.2021

Ehdotus: 'julkaistu myös e-kirjana' ja 'julkaistu myös e-lehtenä' määritelmän muuttaminen

julkaistu myös e-kirjana http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1780
MÄÄRITELMÄ 
E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua. (Kielitoimiston sanakirjan määritelmä: kirja = (paksuhko) nidos paperiarkkeja, joissa on tav. painettua tekstiä, kuvia t. molempia; sen muotoisena (joskus useina nidoksina) ilmestynyt t. ilmestyvä kirjallinen tuote.)

 1. Voisiko tässä määritelmän lyhentää olemaan vain: E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua.
 2. Lisätään käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänikirjassa, kun olemassa myös e-kirja: julkaistu myös e-kirjana

julkaistu myös e-lehtenä http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1790
KÄYTTÖHUOMAUTUS
E-lehdellä tarkoitetaan painetun sanoma- tai aikakauslehden kaltaista verkossa ilmestyvää julkaisua.

 1. Vaihdetaan nykyinen käyttöhuomautus määritelmäksi
 2. Lisätään uusi käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänilehdessä, kun olemassa myös verkkolehti: julkaistu myös e-lehtenä

Melindassa korjattu 'julkaistu myös e-lehtenä', mutta fraasihaku 'julkaistu myös e-kirjana' antaa 1340 osumaa - osa näistä on oikein.

7.4.2021 (MP)
KumeaKenttään 321 "Ilmestymistiheys vaihtelee." "Korvaa aikaisemman ilmestymistiheyden merkinnät, jos aikaisempia merkintöjä on enemmän kuin kolme."3.3.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4651
Kuvailusääntöpalvelu (3.3.2022)Kirjoitusvirhe ilmestymistiheyden termissä viikottain (po. viikoittain): http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1645 • No labels