Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

4/2022CambridgeparentestilläggCambridge (England) ELLER Cambridge (Massachusetts)
5/2022BredvikenparentestilläggBredviken (Esbo : vik) ELLER annat lämpligt begrepp
5/2022Bredvik (Esbo)parentesändringBredvik (Esbo : stadsdel) ELLER Bredviken (Esbo : vik)
5/2022Klaipedatermändring Klaipėda
5/2022Mommila (Lammi)termändringHietoinen (Hausjärvi)
5/2022VuolenkoskiparentestilläggVuolenkoski (Itis : vattenområde) ELLER Vuolenkoski (Itis : by)
5/2022Vuolenkoski (Itis)parentesändringVuolenkoski (Itis : by) ELLER Vuolenkoski (Itis : vattenområde)
5/2022Makedonien (stat)termändringNordmakedonien
6/2022Pitkäjärvi (Kumo)parentesändringPitkäjärvi (Kumo : sjö) ELLER Pitkäjärvi (Kumo : by)
6/2022Lehmijärvi (Lojo)parentesändringLehmijärvi (Lojo : by) ELLER Lehmijärvi (Lojo : sjö)