På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen på svenska i ALLFO-orter. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO-orter i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Begreppssammanslagning. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Begreppsdelning. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Nya begrepp som godkänts till ALLFO-orter finns i Finto.fi

Se även ändringar i YSO-paikat på finska


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

4/2022CambridgeparentestilläggCambridge (England) ELLER Cambridge (Massachusetts)
5/2022BredvikenparentestilläggBredviken (Esbo : vik) ELLER annat lämpligt begrepp
5/2022Bredvik (Esbo)parentesändringBredvik (Esbo : stadsdel) ELLER Bredviken (Esbo : vik)
5/2022Klaipedatermändring Klaipėda
5/2022Mommila (Lammi)termändringHietoinen (Hausjärvi)
5/2022VuolenkoskiparentestilläggVuolenkoski (Itis : vattenområde) ELLER Vuolenkoski (Itis : by)
5/2022Vuolenkoski (Itis)parentesändringVuolenkoski (Itis : by) ELLER Vuolenkoski (Itis : vattenområde)
5/2022Makedonien (stat)termändringNordmakedonien
6/2022Pitkäjärvi (Kumo)parentesändringPitkäjärvi (Kumo : sjö) ELLER Pitkäjärvi (Kumo : by)
6/2022Lehmijärvi (Lojo)parentesändringLehmijärvi (Lojo : by) ELLER Lehmijärvi (Lojo : sjö)
7/2022VitrysslandtermändringBelarus
8/2022RuotsalainenparentestilläggRuotsalainen (Heinola) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022TikansaariparentestilläggTikansaari (Libelits) ELLER Tikansaari (Sakkola) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Pengerjoki (Petäjävesi)begreppsdelningPengerjoki (Petäjävesi : by) ELLER Pengerjoki (Petäjävesi : vattendrag)
8/2022OjajärviparentestilläggOjajärvi (Loppi) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Laakajärvi parentestilläggLaakajärvi (Sonkajärvi) ELLER Laakajärvi (Sotkamo : by) 
8/2022Laakajärvi (Sotkamo)parentesändringLaakajärvi (Sotkamo : by) ELLER Laakajärvi (Sonkajärvi)
8/2022KatumajärviparentestilläggKatumajärvi (Tavastehus : sjö) ELLER Katumajärvi (Tavastehus : stadsdel)
8/2022Katumajärvi (Tavastehus)parentesändringKatumajärvi (Tavastehus : sjö) ELLER Katumajärvi (Tavastehus : stadsdel)
8/2022KiimajärviparentestilläggKiimajärvi (Sastamala : sjö) ELLER Kiimajärvi (Sastamala : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Kiimajärvi (Sastamala)parentesändringKiimajärvi (Sastamala : sjö) ELLER Kiimajärvi (Sastamala : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022AlajokiparentestilläggAlajoki (Hattula) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022VälivesiparentestilläggVälivesi (Etseri) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Vaajakoski parentestilläggVaajakoski (Jyväskylä : fors) ELLER Vaajakoski (Jyväskylä : stadsdel) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Vaajakoski (Jyväskylä)parentesändringVaajakoski (Jyväskylä : fors) ELLER Vaajakoski (Jyväskylä : stadsdel)
8/2022AhvenjokiparentestilläggAhvenjoki (Seinäjoki) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022PirunvuoriparentestilläggPirunvuori (Sastamala, Salonsaari) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Kalajärvi parentestilläggKalajärvi (Seinäjoki : sjö) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Kalajärvi (Esbo)parentesändringKalajärvi (Esbo : stadsdel)
8/2022Pyhäjärvi (Tavastland)parentesändringPyhäjärvi (Tavastehus) ELLER Pyhäjärvi (Tammela) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022HaukjärviparentestilläggHaukjärvi (Kouvola : sjö) ELLER Haukjärvi (Kouvola : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Haukjärvi (Kouvola)parentesändringHaukjärvi (Kouvola : sjö) ELLER Haukjärvi (Kouvola : by)
8/2022OrijärviparentestilläggOrijärvi (Salo : sjö) ELLER Orijärvi (Salo : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Orijärvi (Salo)parentesändringOrijärvi (Salo : sjö) ELLER Orijärvi (Salo : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Huhtilampi (Joensuu)parentesändringHuhtilampi (Joensuu : by)
8/2022Savikoski (Kuopio)parentesändringSavikoski (Kuopio : by) ELLER annat lämpligt begrepp
8/2022Lentiira (Kuhmo)parentesändringLentiira (Kuhmo : by)
8/2022LentuaparentestilläggLentua (sjö) ELLER Lentua (Kuhmo : by)
8/2022Lentua (Kuhmo)parentesändringLentua (sjö) ELLER Lentua (Kuhmo : by)
8/2022Haapajärvi (Evijärvi)parentesändringHaapajärvi (Evijärvi : by)
8/2022Livonsaari (Villnäs)parentesändringLivonsaari (Nådendal)
8/2022MuotkatunturitermändringMuotkatunturi ödemarksområde