På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen i ALLFO-orter. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO-orter i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Begreppssammanslagning. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Begreppsdelning. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Nya begrepp som godkänts till ALLFO-orter finns i Finto [http://finto.fi/yso-paikat/sv/new]


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

6/2020

Helgö

parentestillägg

Helgö (Ekerö)

9/2020

Mari

termändring (precisering)

Mari (republik) ELLER Mari (stad)

9/2020

Saaris

termändring

Saari (kommun) ELLER annat lämpligt begrepp

9/2020

Degerby

parentestillägg

Degerby (kommun) ELLER Degerby (Ingå) ELLER Lovisa

2/2021FinbyparentestilläggFinby (Salo)
2/2021Särkijärvi (Kurkijoki)termändringSärkijärvi (Kronoborg)
2/2021Janaslax (Impilahti)termändringJanaslax (Impilax)
2/2021Huistuppula (Johannes)termändringHuistuppula (S:t Johannes)
2/2021Alho (Kurkijoki)termändringAlho (Kronoborg)
2/2021Nummis-PusulatermändringNummi-Pusula
3/2021HepojokiparentestilläggHepojoki (S:t Karins : vattendrag) ELLER  Hepojoki (S:t Karins : by)
3/2021Hepojoki (S:t Karins)parentesändringHepojoki (S:t Karins : vattendrag) ELLER  Hepojoki (S:t Karins : by)
3/2021LuxemburgparentestilläggLuxemburg (stat) ELLER Luxemburg (stad)
3/2021San MarinoparentestilläggSan Marino (stat) ELLER San Marino (stad)
3/2021Guatemala begreppsdelningGuatemala ELLER Guatemala City 
3/2021KuwaitbegreppsdelningKuwait ELLER Kuwait city
3/2021DjiboutiparentestilläggDjibouti (stat) ELLER Djibouti (stad)
3/2021Kongo-BrazzavilletermändringKongo (Brazzaville)
3/2021Kongo-KinshasatermändringKongo (Kinshasa)
3/2021Sonkajärvi (sjö)parentesändringSonkajärvi (Sonkajärvi : sjö) ELLER Sonkajärvi (Rovaniemi)
3/2021Västerby (Lappo) termändringLänsikylä (Lappo)
4/2021JuujärviparentestilläggJuujärvi (sjö) ELLER Juujärvi (Kemijärvi : by)
4/2021Juujärvi (Kemijärvi)parentesändringJuujärvi (sjö) ELLER Juujärvi (Kemijärvi : by)

4/2021ValtimoparentestilläggValtimo (kommun) ELLER Valtimo (Nurmes)
4/2021vattenväg Äänekoski-VaajakoskitermändringÄänekoski-Vaajakoskistråten
4/2021

Brittiska Guayana 

termändringBrittiska Guyana
4/2021Granholmen parentestilläggGranholmen (Esbo)
6/2021NotholmenparentestilläggNotholmen (Helsingfors)
6/2021NevaparentestilläggNeva (vattendrag)
6/2021LuttojokitermändringLutto
6/2021KukkiajärvitermändringKukkia
7/2021KemijokitermändringKemi älv
8/2021HaapakangasparentestilläggHaapakangas (Ingermanland)
8/2021Rutakko (Sonkajärvi)raderat begreppAnnat lämpligt begrepp
8/2021AurejärviparentestilläggAurejärvi (sjö) ELLER Aurejärvi (Parkano) ELLER Aurejärvi (Kuru)
8/2021Aurejärvi (Ylöjärvi)parentesändringAurejärvi (sjö) ELLER Aurejärvi (Parkano) ELLER Aurejärvi (Kuru)
8/2021Harju (Tammerfors)raderat begreppAnnat lämpligt begrepp
8/2021Holmön (Umeå)termändringHolmöarna
8/2021Vanjoki (Vichtis)parentesändringVanjoki (Vichtis : by)
8/2021

Vanjoki 

parentestilläggVanjoki (vattendrag)
8/2021KoivujärviparentestilläggKoivujärvi (Laukas) ELLER Koivujärvi (Pielavesi) ELLER Koivujärvi (Mänttä-Vilppula) 
8/2021HiidenjokiparentestilläggHiidenjoki (Janakkala)
8/2021Kumo älvs insjösystemtermändringKumo älvs vattendrag
8/2021TuulomajokitermändringTuloma älv
8/2021HamnholmenparentestilläggHamnholmen (Helsingfors)
8/2021RuotsalaistermändringRuotsalainen
8/2021Reki-Vesala (Ylikiiminki)parentesändringReki-Vesala (Uleåborg)
9/2021KråkskärparentestilläggKråkskär (Pargas, Österskärs fjärden) ELLER Kråkskär (Saltvik)
9/2021Lappträsket (sjö i Lappträsk) parentesändringLappträsket (Lappträsk : sjö)
9/2021BritanniaparentestilläggBritannia (Romerska riket) ELLER Storbritannien ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Fribourg begreppsdelningFribourg (kanton) ELLER Fribourg (stad)
9/2021Kryddöarna begreppssammanslagningMoluckerna
9/2021ErsmarkparentestilläggErsmark (Skellefteå) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Keplakko (Nyslott) parentesändringKeplakko (Nyslott : by) ELLER Kelpakko (sjö)
9/2021Keplakko parentestilläggKeplakko (sjö) ELLER Keplakko (Nyslott : by)
9/2021Leppävesi parentestilläggLeppävesi (sjö) ELLER Leppävesi (Laukas)
9/2021Suomijärvi (Karvia)parentesändringSuomijärvi (Karvia : by) ELLER Suomijärvi (Karvia : sjö)
9/2021SuomijärviparentestilläggSuomijärvi (Karvia : sjö) ELLER Suomijärvi (Karvia : by)
9/2021Niinijoki parentestilläggNiinijoki (Loimaa : vattendrag) ELLER Niinijoki (Loimaa : by)
9/2021Niinijoki (Loimaa)parentesändringNiinijoki (Loimaa : by) ELLER Niinijoki (Loimaa : vattendrag)
9/2021Kuohijoki parentestilläggKuohijoki (vattendrag) ELLER Kuohijoki (Pälkäne : by)
9/2021Kuohijoki (Pälkäne)parentesändringKuohijoki (Pälkäne : by) ELLER Kuohijoki (vattendrag)
9/2021Ravijoki (Vederlax)parentesändringRavijoki (Vederlax : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021NaamijokiparentestilläggNaamijoki (vattendrag) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Mellilä (Mellilä)parentesändringMellilä (Loimaa)
9/2021Lankoori (Luvia)parentesändringLankoori (Euraåminne)
9/2021Lemlahti (Luvia)parentesändringLemlahti (Euraåminne)
9/2021Säbbskär (Luvia)parentesändringSäbbskär (Euraåminne)
9/2021GammelbyvikenparentestilläggGammelbyviken (Lovisa) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021HamnskärparentestilläggHamnskär (Lovisa) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Sorsajärvi parentestilläggSorsajärvi (Nurmes) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021MenkijärviparentestilläggMenkijärvi (sjö) ELLER Menkijärvi (Alajärvi : by) 
9/2021Menkijärvi (Alajärvi) parentesändringMenkijärvi (Alajärvi : by) ELLER Menkijärvi (sjö) 
9/2021Hakojärvi parentestilläggHakojärvi (Alavo : sjö) ELLER Hakojärvi (Alavo : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Hakojärvi (Alavo)parentesändringHakojärvi (Alavo : by) ELLER Hakojärvi (Alavo : sjö) 
9/2021PortlandparentestilläggPortland (Oregon) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Pyykösjärvi parentestilläggPyykösjärvi (sjö) ELLER Pyykösjärvi (Uleåborg : stadsdel)
9/2021Pyykösjärvi (Uleåborg)parentesändringPyykösjärvi (Uleåborg : stadsdel) ELLER Pyykösjärvi (sjö)
9/2021KarhijärviparentestilläggKarhijärvi (Björneborg) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Tiistenjoki parentestilläggTiistenjoki (Lappo : by)
9/2021Vuotjärvi parentestilläggVuotjärvi (sjö) ELLER Vuotjärvi (Kuopio : by)
9/2021Vuotjärvi (Kuopio)parentesändringVuotjärvi (Kuopio : by) ELLER Vuotjärvi (sjö)
9/2021ArrajokiparentestilläggArrajoki (Lahtis : vattendrag) ELLER Arrajoki (Lahtis : by)
9/2021Arrajoki (Lahtis)parentesändringArrajoki (Lahtis : by) ELLER Arrajoki (Lahtis : vattendrag) 
9/2021Pikku-Pyötinen (Karhula)parentesändringPikku-Pyötinen (Kotka)
9/2021HirsijärviparentestilläggHirsijärvi (Salo) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021HiukkasaariparentestilläggHiukkasaari (Sastamala) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021HouhajärviparentestilläggHouhajärvi (sjö) ELLER Houhajärvi (Sastamala : by)
9/2021Houhajärvi (Sastamala)parentesändringHouhajärvi (Sastamala : by) ELLER Houhajärvi (sjö)
9/2021Jukajärvi parentestilläggJukajärvi (Joensuu) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021KantojärviparentestilläggKantojärvi (Torneå : sjö) ELLER Kantojärvi (Torneå : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Kantojärvi (Torneå)parentesändringKantojärvi (Torneå : by) ELLER Kantojärvi (Torneå : sjö) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021KotkajärviparentestilläggKotkajärvi (Tavastehus : sjö) ELLER Kotkajärvi (Tavastehus : by)
9/2021Kotkajärvi (Tavastehus)parentesändringKotkajärvi (Tavastehus : by) ELLER Kotkajärvi (Tavastehus : sjö)
9/2021Kuorasjärvi parentestilläggKuorasjärvi (sjö) ELLER Kuorasjärvi (Alavo : by)
9/2021Kuorasjärvi (Alavo)parentesändringKuorasjärvi (Alavo : by) ELLER Kuorasjärvi (sjö) 
9/2021LamujokiparentestilläggLamujoki (vattendrag) ELLER Lamujoki (Pyhäntä : by)
9/2021Lamujoki (Pyhäntä)parentesändringLamujoki (Pyhäntä : by) ELLER Lamujoki (vattendrag)
9/2021LohilampiparentestilläggLohilampi (Lojo : sjö) ELLER Lohilampi (Lojo : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Lohilampi (Lojo)parentesändringLohilampi (Lojo : by) ELLER Lohilampi (Lojo : sjö) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021NiemisvesiparentestilläggNiemisvesi (sjö) ELLER Niemisvesi (Etseri : by)
9/2021Niemisvesi (Etseri)parentesändringNiemisvesi (Etseri : by) ELLER Niemisvesi (sjö)
9/2021Purmojärvi parentestilläggPurmojärvi (sjö) ELLER Purmojärvi (Kauhava : by)
9/2021Purmojärvi (Kauhava)parentesändringPurmojärvi (Kauhava : by) ELLER Purmojärvi (sjö)
9/2021Rekijoki parentestilläggRekijoki (Salo : vattendrag) ELLER Rekijoki (Salo : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Rekijoki (Salo)parentesändringRekijoki (Salo : by) ELLER Rekijoki (Salo : vattendrag) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Sapsalampi parentestilläggSapsalampi (sjö) ELLER Sapsalampi (Alavo : by)
9/2021Sapsalampi (Alavo)parentesändringSapsalampi (Alavo : by) ELLER Sapsalampi (sjö)
9/2021SaukkojärviparentestilläggSaukkojärvi (Alavo) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Vuohijärvi parentestilläggVuohijärvi (Kouvola : sjö) ELLER Vuohijärvi (Kouvola : by) ELLER annat lämpligt begrepp
9/2021Vuohijärvi (Kouvola)parentesändringVuohijärvi (Kouvola : by) ELLER Vuohijärvi (Kouvola : sjö) ELLER annat lämpligt begrepp