Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Automaattisesti tuotetun kuvailevan (sisällönkuvailu ja bibliografien) metatiedon laatuvaatimusten määrittely: syksy

  • Pyydetään esittely automaattisen kuvailun tilanteesta: mm. puheen tunnistus, kuvan tunnistus, digitoinnin yhteydessä tuotettava metatieto, Annif
  • Sisku hoitaa sisällönkuvailun automatisoinnin hyötyjen arvioinnin esim. tietyn aineistoryhmän osalta
  • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta

...