RDA-työt: joka kokouksessa

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen: syksy

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

Eri tallennusformaattien yhteentoimivuuden tukeminen: syksy

Automaattisesti tuotetun kuvailevan (bibliografien) metatiedon laatuvaatimusten määrittely: syksy