RDA-työt: joka kokouksessa

 • Linjaukset ja soveltamisprofiilit uuteen RDA:han lukuihin
  • Guidance: erityisesti kuvailutasojen määrittely
  • Resources
  • Ajanjakso
  • Paikka

Kansainvälisten kuvailun periaatteiden (ICP) uudistaminen: syksy

 • Kommentoidaan uutta versiota

Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 

 • Tutkimusdata ja museoaineiston kuvailun yhteydet kirjastojen kuvailustandardeihin (Hannu M.): syksy
 • Mistä ISO tms. -standardeista pyydetään esittely tai tilannekatsaus (Juha Hakala)? syksy

Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen

 • Esim. teostietueiden tuottamisen tutkiminen: syksy
 • Tutustuminen BIBFRAMEen: Marja-Liisa kertoo Share-VDE-projektin BIBFRAME-pohdinnoista: kesä
 • Melindan alustan vaihtamisen seuranta: 2021?

Eri verkostoissa tehtävien yleisten kuvailulinjausten yhteentoimivuudesta huolehtiminen kuvailustandardinäkökulmasta

 • Ongelmien esiinnosto ja syiden selvittäminen kuvailuryhmien yhteiskokouksissa
 • Tuodaan Kustin kokoukseen konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa

Eri tallennusformaattien yhteentoimivuuden tukeminen: syksy

 • Pyritään edistämään kaikenkattavien mappausten muodostamista eri formaattien ja tietomallien välillä, esim. VMF-ontologian avulla
 • Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu ja Formaattipalvelu selvittää asiaa kevään aikana

Automaattisesti tuotetun kuvailevan (bibliografien) metatiedon laatuvaatimusten määrittely: syksy

 • Pyydetään esittely automaattisen kuvailun tilanteesta: mm. puheen tunnistus, kuvan tunnistus, digitoinnin yhteydessä tuotettava metatieto, Annif
 • Sisku hoitaa sisällönkuvailun automatisoinnin hyötyjen arvioinnin esim. tietyn aineistoryhmän osalta
 • Muodostetaan käsitys ja laaditaan suositus automaattisen kuvailun laadusta


 • No labels