Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Melinda-tietokantaa huolletaan pääasiassa automatiikalla. Korjausajojen avulla korjataan systemaattisia virheitä ja voidaan esimerkiksi päivittää kuvailussa käytettyjä termejä ja fraaseja kuvailusääntöjen muuttuessa. Yksityiskohtaisemmin Melindaan tehdyistä massakorjauksista täälläsivulla Korjausajot. Kirjastoverkkopalveluissa on lisäksi kehitetty tuplatietueiden automaattista yhdistämistä. Tuplatietueiden yhdistämiseen on kehitetty Merge-ohjelma, jolla kuka tahansa Melinda-kuvailija voi yhdistää tuplatietueita. Merge-ohjelman käyttöohje löytyy täältälöytyy sivulta Merge-käyttöliittymä: tietueiden yhdistäminen.

Melinda-palvelun henkilökunta huoltaa tietokannan dataa myös käsityönä. Manuaalinen tietokantahuolto koostuu pääasiassa kirjastojen raportoimien tietuevirheiden (tupla-, tripla- ym. monikkotietueet, sekä väärin yhdistyneet tietueet) korjaamisesta sekä tietokannasta koneellisesti haravoitujen tuplaehdotusten seulomisesta. Työssä hyödynnetään samaa Merge-ohjelmaa, joka on kirjastojen käytettävissä.

...