Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Konsortioryhmän puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto)
 • informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (estynyt) (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (estynyt) (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö)
 • palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut (paikalle klo 10.03, kohta 2.)
 • johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto (varalla ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (paikalle klo 10.05, kohta 2.)(varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (paikalle klo 10.05, kohta 2.) (varalla arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto)

 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
 • arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (estynyt) (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria (estynyt)

 • tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)
 • kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (paikalle klo 10.55, kohta 3.) (varalla ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (poistui  klo 11.52, kohta 4) (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (estynyt) (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
 • toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura (estynyt) (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

...