Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esittely
Maria Virtanen esittelee konsortiodokumenttien päivitykset.
Liite 7: Finna-konsortioryhmän sääntöjen päivitys 2019
Liite 8: Finna-konsortion toimintaperiaatteiden päivitys 2019

Esitys
Hyväksytään päivitetyt säännöt ja toimintaperiaatteet.

...