Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kommentoitu taulukko
 • Kommentit viestissä:
  • oheisessa liitteessä Siskun kommentit, jotka on merkitty sinisellä, eikä niitä todellakaan ole monta! Keskustelimme  Siskun kokouksessa kuvailutasojen nimistä, jotka  kuvailijalta vaativat totuttelua, miten ne menivätkään. Kuvailutasoja on kaksi:  ydintaso ja perustaso. Ydintaso on vähimmäistaso, perustaso on laajempi. Kuitenkin perustaso kuulostaa sanana enemmän vähimmäistasolta, jolloin jää miettimään, onko  olemassa taso vielä paremmalle kuvailulle? Marc-formaatin numeroidut koodaustasot ovat helpommin hahmotettavissa.

Kumean kommentit: PÄÄSTIIN KUSTIN KANSSA 11.6. KUMEAN KOMMENTTEIHIN: KS. TARKEMMIN KUMEAN TAULUKOSTA

 • Kommentoitu taulukko
 • Kommentit viestissä:
  • liitteessä KUMEAn kommentit. Yleisinä kommentteina vielä:

   • Muusan kommentti jaosta ydintaso/perustaso on hyvä
   • perustason voisi korvata esim. tasolla suositeltava: ydintaso (vai minimitaso) / suositeltava taso (vai parannettu taso, laajempi taso, ydintasoa laajempi taso)
   • jos ydinelementtejä ei käytetä uudessa RDAssa, voidaanko käyttää ydintasoa?
   • lisätään toimija-auktoriteettitietueeseen teoksia varsinkin jos poikkeavat tavanomaisesta toiminta-alueesta