Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

v2.06 2019-06-06 Luku 1.2 Lisätty kuvaus soitinkokoonpanojen käsittelystä sekä musiikin genren ja kohderyhmän tunnistamisesta. Luku 2.4.2 650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe) - muokattu esiintymiskokoonpanojen käsittelyä. Lisätty ruotsinkielisten seko-termien käsittely.  Muutettu käsitteen konversiokäsittelyä niissä tapauksissa, joissa yhtä ysa-käsitettä vastaa useampi yso-käsite, mutta yksi yso-termeistä on identtinen ysa-termin kanssa. Tällöin konversio tehdään suoraan tähän käsitteeseen ilman tyypin 5 virheilmoitusta. HUOM! yhä kesken.

...