Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päätettiin, että käsittelyjärjestys muutetaan samaan muotoon kuin tekstiaineistojen konversiosäännöissä. Muokataan yhteisesti dokumenttia Google Docsissa.

  •  Jarmo Saarikko valmistelee dokumentin siten, että musiikkiaineistoihin liittyvä osa siirretään aikaisemmasta sääntödokumentista.   
  •  Jarmo Saarikko lähettää muokkauslinkin ryhmän jäsenille.  

...