Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Linjaukset ja esimerkit

hakutietojen muodostaminen: mitkä tiedot, missä järjestyksessä ja millä välimerkityksellä sisällytetään hakutietoon

period of activity of collective agent:

...