Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietosuojaliite otetaan käyttöön keväällä 2019 muutossopimuksella. Samalla muutossopimuksella sopimukseen halutaan liittää CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivittää muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.  

Muutossopimusta varten järjestetään järjestettiin vielä kommenttikierros huhtikuussa 2019. Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen. Asteri-tiedontuottajille  on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen.

Melindan palvelusopimuksen muutossopimus

Tällä sivulla julkaistaan julkaistiin muutossopimus kommentoitavaksi, avataan avattiin kommenttikierros ja annetaan annettiin perustietoa sopimusuudistuksesta.

...

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä Melindan palvelusopimuksen muutossopimuksesta ajalla 1.4. - 14.4 . 2019. Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: Kommenttikierros Melindan palvelusopimuksen muutossopimuksesta 2019. (päättynyt)

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään erityisesti Melindassa mukana olevilta organisaatioilta. Kommentointiin voivat kuitenkin osallistua kaikki organisaatiot, jotka mahdollisesti jossain vaiheessa ovat liittymässä Melinda-kuvailuyhteisöön.

...

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä Melindan palvelusopimuksesta Asteri-tiedontuottajille ajalla 1.4. - 14.4 . 2019. Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: Kommenttikierros Melindan palvelusopimuksesta Asteri-tiedontuottajille. (päättynyt)

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään nykyisiltä Asteri-tiedontuottajilta ja organisaatioilta, jotka mahdollisesti jossain vaiheessa ovat aloittamassa Asteri-tiedontuotannon.

...