Kansalliskirjasto valmisteli syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi tietosuojaliitteen kokouksessaan 28.11.2018. Tietosuojaliitteestä järjestettiin kommenttikierros syys-lokakuussa 2018: Tietosuojaliitteen kommenttikierroksen tulokset ja liitteen muutokset

Tietosuojaliite otetaan käyttöön keväällä 2019 muutossopimuksella. Samalla muutossopimuksella sopimukseen halutaan liittää CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivittää muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.  

Muutossopimusta varten järjestettiin vielä kommenttikierros huhtikuussa 2019. Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen. Asteri-tiedontuottajille  on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen. Tutustuaksesi muutossopimuksen kommenttikierroksen tuloksiin siirry sivulle: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset

Melindan palvelusopimuksen muutossopimus

Tällä sivulla julkaistiin muutossopimus kommentoitavaksi, avattiin kommenttikierros ja annettiin perustietoa sopimusuudistuksesta. Alla oleva sisältö on ollut ajantasaista 14.4.2019 asti.

Mikä muuttuu?

Sopimuksen muuttamisen ehtoja on yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu mm. Finna-palvelusopimuksen kanssa. Tämän lisäksi sopimuksessa on pieniä tekstimuutoksia ja ajantasaistuksia mm. määritelmissä.

Muutossopimuksen keskeisimmät asiat on koottu oheiseen esitykseen: Melindan palvelusopimusuudistus.

Kommentoitava dokumentti

Kommenttikierros

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä Melindan palvelusopimuksen muutossopimuksesta ajalla 1.4. - 14.4.2019. Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: Kommenttikierros Melindan palvelusopimuksen muutossopimuksesta 2019. (päättynyt)

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään erityisesti Melindassa mukana olevilta organisaatioilta. Kommentointiin voivat kuitenkin osallistua kaikki organisaatiot, jotka mahdollisesti jossain vaiheessa ovat liittymässä Melinda-kuvailuyhteisöön.

Kansalliskirjasto käy kommentit läpi ja laatii niihin vastaukset huhti-toukokuussa 2019. Sopimusasiakirjaa voidaan muuttaa kommenttikierroksen perusteella. Kommentit, vastaukset ja kommentoinnin tuloksena mahdollisesti muuttunut asiakirja julkaistaan Melindan asiakaswikissä toukokuun loppuun mennessä. Kommentoijien nimiä tai organisaatioita ei julkaista, mutta kommentoijan kirjastosektori mainitaan kommentin yhteydessä.

Uudistetun sopimuksen käyttöönotto

Muutossopimus esitetään hyväksyttäväksi Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 15.5.2019. Myös kommenttikierroksen tulokset esitellään ohjausryhmälle.

Käynnissä olevassa sopimusuudistuksessa tehtävät muutokset edellyttävät muutossopimuksen allekirjoittamista kaikilta Melindaan kuuluvilta organisaatioilta. Allekirjoitukset kerätään, kun Tiedonhallinnan ohjausryhmä on hyväksynyt muutossopimuksen. Ohjausryhmän hyväksymät sopimusdokumentit otetaan käyttöön 1.6.2019 alkaen.


Uudet sopimuskumppanit

Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen.   Sopimustekstiin ja liitteisiin voi tutustua Melindan asiakaswikissä sivulla Palvelusopimus.

Muutosten vaikutukset aikaisempaan palvelusopimukseen näkyvät tässä dokumentissa: Melindan palvelusopimus 2019 (muutosmerkinnöin)


Asteri-tiedontuottajat

Asteri-tiedontuottajille on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen. Sopimus lähetetään Asteri-tiedontuottajille kommentoitavaksi.

Sopimustekstiin ja liitteisiin voi tutustua Melindan asiakaswikissä sivulla Palvelusopimus.

 Kommenttikierros

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä Melindan palvelusopimuksesta Asteri-tiedontuottajille ajalla 1.4. - 14.4 . 2019. Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: Kommenttikierros Melindan palvelusopimuksesta Asteri-tiedontuottajille. (päättynyt)

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään nykyisiltä Asteri-tiedontuottajilta ja organisaatioilta, jotka mahdollisesti jossain vaiheessa ovat aloittamassa Asteri-tiedontuotannon.

Kansalliskirjasto käy kommentit läpi ja laatii niihin vastaukset huhti-toukokuussa 2019. Sopimusasiakirjaa voidaan muuttaa kommenttikierroksen perusteella. Kommentit, vastaukset ja kommentoinnin tuloksena mahdollisesti muuttunut asiakirja julkaistaan Melindan asiakaswikissä toukokuun loppuun mennessä. Kommentoijien nimiä tai organisaatioita ei julkaista, mutta kommentoijan kirjastosektori mainitaan kommentin yhteydessä.

Kommentoitava dokumentti

Melindan palvelusopimus Asteri-tiedontuottajille

Kommentteja pyydetään vain muutettuihin kohtiin ja lisäyksiin, sillä palvelusopimuksen pohja on hyväksytty käyttöön jo aiemmin.


  • No labels