Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Erkki Tolonen esittelee tulevan vuoden projektisuunnitelman. Käsittelyn yhteydessä keskustellaan vuoden 2018 töiden priorisoinneista sekä KDK-hankkeen päättymisen vaikutuksesta rakenteisiin. Liite 4: Luonnos Finnan projektisuunnitelmaksi


6. Valmistautuminen 2018 - 2019 konsortioryhmän nimeämiseen ja konsortiota koskevien dokumenttien muutokset

...