Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Käytiin läpi kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa 4.6.2021 käsitellyt asiat.
  • Päätettiin ehdottaa tutkimusdatan/aineiston kuvailua aiheeksi kuvailuryhmien syksyn työpajaan. Näkökulmaksi voisi ottaa sen, miten kirjastot voisivat tukea tutkimusdata/aineiston kuvailua (ja tiedonhakua) jatkossa.
 • Todettiin tutkimusdatan/aineiston kuvailuun tarvitaan tarkempaa ohjeistusta/tukea. Tarvitaan myös kartoitus siitä, miten eri tavoilla ja missä järjestelmissä tutkimusdataa/aineistoa kuvaillaan. Huomioitava myös haasteet, kun metatietoa konvertoidaan erityyppisistä järjestelmistä ja formaateista toiseen. Tarvitaan jatkossa tieteellisten kirjastojen yhteinen kuvailuverkosto kehittämään tutkimusdatan/aineiston kuvailua.
 • Kuvailutasokoonnin viimeistely
 • Ristiriitakohtien esiinnosto ja kantojen pyytäminen muilta kuvailuryhmiltä
 • VIimeisteltiin kuvailutasokokoomaa:
  • Kuvailutasojen läpikäynti jäi kesken Kumean taulukon osalta. Puheenjohtaja
  • Sovittiin, että puheenjohtaja täydentää koontitaulukon juhannukseen 2021 mennessä ja laittaa koontitaulukon kaikille ryhmille kommentoinnillekuvailuryhmille kommentoitavaksi. Kommentit koontitaulukkoon pyydetään syyskuun 2021 loppuun mennessä.
 • Syksyn kokousajat
 • Muuta?Sovittiin syksyn 2021 etäkokousajat.