Aika: 11.6.2021 klo 13-15

Etäyhteys: kokouskutsun yhteydessä

Paikalla:

 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto (klo 13-14)
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja ja sihteeri
 • Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto

Poissa:

 • Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto


Käsiteltävät asiat:

 • Käytiin läpi kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa 4.6.2021 käsitellyt asiat.
  • Päätettiin ehdottaa tutkimusdatan/aineiston kuvailua aiheeksi kuvailuryhmien syksyn työpajaan. Näkökulmaksi voisi ottaa sen, miten kirjastot voisivat tukea tutkimusdata/aineiston kuvailua (ja tiedonhakua) jatkossa.
 • Todettiin tutkimusdatan/aineiston kuvailuun tarvitaan tarkempaa ohjeistusta/tukea. Tarvitaan myös kartoitus siitä, miten eri tavoilla ja missä järjestelmissä tutkimusdataa/aineistoa kuvaillaan. Huomioitava myös haasteet, kun metatietoa konvertoidaan erityyppisistä järjestelmistä ja formaateista toiseen. Tarvitaan jatkossa tieteellisten kirjastojen yhteinen kuvailuverkosto kehittämään tutkimusdatan/aineiston kuvailua.
 • VIimeisteltiin kuvailutasokokoomaa:
  • Kuvailutasojen läpikäynti jäi kesken Kumean taulukon osalta.
  • Sovittiin, että puheenjohtaja täydentää koontitaulukon juhannukseen 2021 mennessä ja laittaa koontitaulukon kaikille kuvailuryhmille kommentoitavaksi. Kommentit koontitaulukkoon pyydetään syyskuun 2021 loppuun mennessä.
 • Sovittiin syksyn 2021 etäkokousajat.
 • No labels