Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Liite 4: Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ja niiden roolit kuvailun ohjauksessa 
Liitteet Liite 5-9: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä 
               
Liite 6: Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
               Liite 7: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
              Liite 8: Kuvailustandardiryhmä


Päätösasiat

...