Melinda-palvelun yhteydenottokanavana toimii Melinda-palveluposti. Palvelupostissa vastataan sekä sisältö- että teknisiin kysymyksiin.

Myös Talonmiehelle osoitetut kysymykset lähetetään Melinda-postiin.

Palvelupostin osoite: melinda-posti (at) helsinki.fi.


Melindan asiakastoiminnot tuotannossa olevilla organisaatioilla. Melinda tarjoaa käyttöönottojen, palvelun kehityksen ja ylläpidon lisäksi erilaisia palveluja kumppaniorganisaatioille, kuten perus- ja täydennyskoulutusta, Talonmies-toimintaa, eri kuvailun asiantuntijaryhmien kokoamia ohjeita, sekä tukea palvelupostin kautta. Järjestelmätoimittajien asiakastuki toimii organisaatioiden ja Melindan välillä. Kaikki kirjastosektorit, yliopisto- ja yhteiskirjastot, amk-kirjastot, yleiset kirjastot, erikoiskirjastot ja Kansalliskirjasto ovat yhdessä useiden ulkoisten toimijoiden kanssa luomassa yhteistä Melindaa.

Kuva: Melindan asiakastoiminnot tuotannossa olevilla organisaatioilla.


Tavoitteena on, että organisaatioilla on yksi yhteydenottopiste, jota ne voivat lähestyä kaikissa kysymyksissään ja ongelmatilanteissaan Melindaan liittyen. Käytettävä luettelointiohjelma vaikuttaa ensisijaiseen yhteydenottopisteeseen.

Kun Melindaan kuvailu tehdään Alephilla

  • Kuvailijat voivat olla suoraan yhteydessä yllä mainittuun Melindan palvelupostiin työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä

Kun Melindaan kuvailu tehdään muulla järjestelmällä kuin Aleph, kuten Aurora, Alma tai Koha/Täti, on huomioitava seuraavat asiat:

  • Luettelointiohjelmasta vastaa kirjastojärjestelmätoimittaja, myös siihen kuuluvista Melinda-toiminnoista ja niiden asiakastuesta. Tämän vuoksi organisaatioille on luontevaa olla luettelointiohjelmaa koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti yhteydessä 
    • oman kirjastojärjestelmätoimittajan (kuten Axiell) asiakastukeen 
    • tai muuhun yhteiseen 1. tason tukeen, josta kirjastojärjestelmää käyttävät organisaatiot (kuten Suomen Alma-kirjastot tai Koha-Suomen kirjastot) ovat sopineet

Tapauksissa, joissa tukipyyntö kuitenkin liittyy selvästi ja yksiselitteisesti Kansalliskirjaston palveluihin (esim. kuvailusäännöt), asiakas voi olla yhteydessä suoraan Melindan palvelupostiin, joka välittää tiedon edelleen Kansalliskirjaston asiantuntijoille.


  • No labels