Blog from October, 2022

Melindan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostamme Melindan tekijät -haastatteluissa esille Melinda-tiimiläisiä. Ensimmäisenä haastatteluvuorossa on Melindan vaiheissa samaisen kymmenen vuotta mukana ollut, monipuolinen tekninen osaaja Henri Mäkilä.

Lue Melindan tekijät -haastattelusta, mitä Henri kertoo työstään ja Melindan tulevaisuuden näkymistä.

Metatietovaranto Melindan alustana pitkään toimineelle Aleph-kirjastojärjestelmälle etsitään jatkajaa. Selvityksen kohteena ovat ensisijaisesti linkitettyä dataa tukevat avoimen koodin järjestelmät. Päätöstä uudesta taustajärjestelmästä ei ole vielä tehty. Tällä hetkellä syvempien tutkimusten kohteena on Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä Libris XL sekä mahdolliset yhteistyömallien vaihtoehdot sen kanssa. Tarkastelun alla on erityisesti, missä määrin yhden maan käytössä olevan järjestelmän voisi tehdä yleispäteväksi ja siten muillekin käyttökelpoiseksi. Lisätutkimuksissa hankitaan ymmärrystä teknisistä ratkaisuista sekä niiden soveltuvuudesta jatkokehittämiseen.

Melindan alustanvaihtoon liittyy läheisesti Linkitetty kirjastodata -projekti, jossa kehitetään linkitetyn datan tietomallia bibliografisen kuvailun käyttöön. Syyskuussa avattiin projektin asiakaswiki, jonne kerätään projektin tuotokset ja tietopakettia linkitetystä datasta kirjastonäkökulmasta. Projektia esiteltiin myös kansainväliselle yleisölle BIBFRAME Workshop in Europe -konferenssissa Budapestissa. Esityksen tallenne ja kalvot ovat katsottavissa konferenssin sivuilla

Melinda juhlistaa syksyn aikana 10-vuotista taivaltaan (ks. Yhteistä metatietoa rakentaen - Melinda 10 vuotta). Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja tulevaisuuden näkymistä 29.-30.11.2022. Ilmoittautuminen 10-vuotisjuhlatilaisuuksiin avataan marraskuun alkupäivinä, ja siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Lisätietoa: [email protected]

Katso myös aiemmat Melindan alustan uusimista koskevat tiedotteet: