• Kuvailusääntöpalvelu on jalkauttanut työtä hyvin, saamme aidosti vaikuttaa linjauksiin
 • Linjausten kommentointi ryhmässä on koettu
  • Haastavaksi (suurelta osin myös korona-ajan vaikutus, koska tehty etätyönä)
  • Epäselväksi (Toolkitin epävakaa toiminta, linkitysongelmat)Linjausten linkkien löytyminen tuotti hankaluuksia, koska alkuperäisessä tekstissäkin linkit nähtävästi vaihtuivat (KUMEAlla paljon linjattavaa)
   • RDA Toolkitin rakenne ja kieli on vaikeaselkoista, kuvailijalle helpommin ymmärrettäväksi
    • esim. käytettävät termit poikkeavat vanhoista, vaikka tarkoittavat samaa
    • uusille termeille pitäisi olla selkeät selitykset ja yhteys Metatietosanastoon sekä Alephin sisältövaihtoehtoihin
    • määritelmät: "Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua." Tarvitaan selkeä määritelmä ja mahdollisesti  uusi käännös termille 'effective' (tarkoituksenmukainen, vaikuttava, tuloksekas ja aineistojen löytyvyyttä edistävä kuvailu tms.)
   • Uudesta Toolkitista puuttuu hierarkisuus, linkkejä klikkaamalla eksyy helposti
 • KUMEA on tehnyt tarkempia ehdotuksia ja esityksiä Kuvailusääntöpalvelulle, joita on kommentoitu
  • Lisäys taiteilija: Teoksen tekijäksi merkitään taiteilija (graafikko, kalligrafi, kirjataiteilija, kuvanveistäjä, sarjakuvantekijä, taiteilija), silloin, kun teoksen pääosassa ovat taiteilijan luomat teokset, esim. näyttelyluettelo tai muu kooste taiteilijan maalauksista tehdyistä kuvajäljenteistä.
  • Kysymys: Lisätäänkö kaikkiin tarvittaviin kohtiin "Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa"? → Kuvailusääntöpalvelu 17.6.2020: Kyllä, Kuvailusääntöpalvelu huolehtii linjauksen kohdistamisesta myös vastaaviin suhteisiin. Asia sanottu Teoksen linjaussivun ylälaidassa.
 • Mikä on uuden RDA:n päivityssykli, onko ajantasainen nyt + helposti päivitettävä?
 • Pidetäänkö eri maiden omia ohjeita yllä uudessa Toolkitissa (workflow?)
 • Työmäärää tulevien kuvailuentiteettien linjausten kommentointiin (varsinaisten KUMEAn kokousten lisäksi!)
  • teostaso: 6 kokousta
  • ekspressiotaso: 6 kokousta (arvio, 2020)
  • manifestaatiotaso: 12 kokousta (arvio, 2020-2021)
  • mittayksikkönä 2-3 h mittainen kokous

Olemme tottuneet RDAn käyttöön, muutos ei ole niin suuri kuin RDAn käyttöönotossa alkujaan, toimintaympäristö on jo tuttu.

 • No labels