KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN TOIMENKUVA

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä on neuvonta- ja keskustelufoorumi kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. KUMEAlla on hyvin laaja ja monitahoinen toimiala, joten yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijoiden kanssa on tärkeää. Työryhmän toimenkuvaan kuuluu:

 • Metatiedon eri osa-alueiden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen
 • Eri tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen ja kirjastojärjestelmien kehittämiseen osallistuminen
 • Käytännön kuvailun kansallinen ohjeistus, erityisesti Melinda metatietovarannon näkökulmasta:
  • RDA-kuvailuohjeet
  • MARC 21 -formaatin soveltaminen Melinda-kuvailussa
  • kirjastojen luettelointijärjestelmiin liittyvät määritykset
  • Melinda-tietokannan kirjastojärjestelmän luettelointiohjelman kehittäminen 
 • Kuvailuprosessien kehittäminen
  • metatiedon tasainen laatu, vaihdettavuus ja yhteentoimivuus taustajärjestelmästä riippumatta
  • automatisointi/puoliautomatisointi
 • Kuvailun koulutustarpeiden kartoitus ja koulutuksen suunnittelu
 • No labels