KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN TOIMENKUVA

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä on neuvonta- ja keskustelufoorumi kirjastojen kuvailevan metatiedon (luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille ja muille kuvailusta kiinnostuneille. KUMEAlla on hyvin laaja ja monitahoinen toimiala, joten yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijoiden kanssa on tärkeää. Työryhmän toimenkuvaan kuuluu: